سنتز و شناسایی چند لیگاند بازشیف (زنجیره باز و بزرگ حلقه ) با اتم‌های دهنده N و O ، همراه با کمپلکسهای بازشیف ولیگاندهای حاصل از احیای آ

‏‎Pelvic Obliquty‎‏ سند رومی از دررفتگی مادرزادی مفصل ران
بررسی و مقایسه عوامل خطرساز انفارکتوس قلبی در مردان و زنان مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی بستری شده در بخش ‏‎CCU‎‏ بیمارستان امام حسین (ع) طی سا
آزمون نتایج بارانک ‏‎(Sorbus torminalis (L.) Crants)‎‏در سال سوم پس از کاشت
تاثیر عصاره گیاه گندواش ‏‎Artemisia annua L.(Asteracea)‎‏ روی بعضی از جنبه‌های فیزیولوژیک سوسک بر گخوار نارون‏‎Xanthogaleruca luteola Muller (Col.,Chrysomelidae)‎‏
بررسی تغییرات ایزو آنزیمهای ‏‎LDH‎‏ در جریان عفونتهای سالمونلائی
‏‎CVA‎‏ و حوادث عروقی در کودکان زیر 2 سال
بررسی ریزازدیادی دو رقم توت‌فرنگی‏‎(Fragaria.x ananassa L.(Duch)‎‏
بررسی علائم بالینی و ‏‎Staging‎‏ بیماران مبتلا به هوچکین در بخش داخلی (خون) بیمارستان شهداء تجریش از شهریور 74 تا مرداد 76
انترفرون درمانی در بیماران مبتلاء به هپاتیت ‏‎C‎‏
شناسایی باکتری E.coli 0157:H7 در گوشت گاو و گوسفند به روش کشت و PCR در کشتارگاههای شیراز
بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی در یک مورد سندرم نادر کوگان ‏‎(Cogan,s Synd.)‎‏در بیمارستان لقمان حکیم و مقایسه آن با موارد طرح شده در مدلاین
شناسایی پارازیتوئیدهای پروانه ابریشم باف پاییزی ‏‎(Hyphantria cunea Drury)‎‏و بررسی زیست‌شناسی گونه غالب پارازیتوئید در شرایط آزمایشگاهی
بررسی کارایی سن شکارگر ‏‎Orius niger Wolff (Het.:Anthocoridae)‎‏در شرایط آزمایشگاه
*