بررسی مفهوم عشق از دیدگاه فیلسوفان هستی و نقش و جایگاه آن در تربیت

بررسی نیازهای آموزشی کارکنان شرکت ایران خودرو به منظور ارائه راه‌حل‌های مناسب جهت افزایش کمی تولید از نظر مدیران و کارکنان‌چ
بررسی کاربردپذیری مشاوره گروهی در کاهش اضطراب دانشجویان دانشگاه الزهراء با تاکید بر شیوه حل مسئله
تربیت اجتماعی در نهج‌البلاغه
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضاء هیات علمی دانشگاه تهران
تهیه و اعتباریابی فرم کوتاه رغبت‌سنج تحصیلی-شغلی برای دختران دانش‌آموز سال اول دبیرستانهای استان قم
بررسی نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی نسبت به اثربخشی مشاوران در کمک به حل مشکلات تحصیلی-شغلی، شخصی و خانوادگی ایشان
بررسی شاخص فعلی جریان هدایت تحصیلی در نظام جدید آموزش متوسطه طی سنوات اخیر از دیدگاه مدیران، مشاوران و دبیران راهنما در شرق گیلان
بررسی رابطه بین پدیده چند شغلی با کارایی معلمان مرد مقطع راهنمایی شهر سنندج در سال تحصیلی 1377-78
بررسی رابطه میزان پرداختن به ورزش با سلامت روانی و ویژگیهای شخصیتی مدیران میانی سپاه شاغل در رده‌های تهران
تحلیل و نقد دلالتهای تربیتی در اندیشه صلح کمینوس ، کانت و گالتونک
بررسی تجربی شیوه آموزش خلاقیت در تدریس درس انشاء دوره راهنمایی
بررسی سطوح تنیدگی سازمانی و تاثیر آن بر اثربخشی عملکرد مدیران آموزشی در دوره متوسطه شهر تهران
بررسی و تجزیه و تحلیل خاستگاهها، نمایات و روشهای تربیت اخلاقی از دیدگاه کانت و خواجه‌نصیرالدین طوسی
*