تهیه و ساخت آزمون های استاندارد سنجش رفتاری ورودی شناختی و شناسایی متغیرهای پیشگو در عملکرد در دروس تخصصی شاخص معدل دروس تخصصی و پایه رشته ه


تهیه و ساخت آزمون های استاندارد سنجش رفتاری ورودی شناختی و شناسایی متغیرهای پیشگو در عملکرد در دروس تخصصی شاخص معدل دروس تخصصی و پایه رشته ه
پژوهش حاضر در دو فاز مرتبط با هم به انجام خواهد رسید در فاز اول پس از گرد آوری داده های مربوط به عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته های برق و مکانیک ( هر کدام با دو گرایش ) و رشته های کامپیوتر ( سخت افزار ) در دروس پیش نیاز ، پایه و تخصصی با هستفاده از عملیات پیشرفته آماری تلاش خواهد شد تا دروسی را که نقش کلیدی تری در کل شاخص عملکرد تحصیلی ( میانگین عملکرد در دروس یاد شده ) و نیز در پارهای از دروس تخصصی دارند شناسایی نموده و به این ترتیب با انجام شناسایی های لازم زمینه جهت سرمایه گذاری بیشتر در دروس با نقش پیشگو نماينده بالا را فراهم آمده ، در نهایت از افت تحصیلی موجود در رشته های یاد شده جلوگیری به عمل آید .


بررسی تاثیر آموزش یادگیری مغز محور بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان پایه سوم ابتدایی
فاز دوم پژوهش مشتمل بر ساخت لوازم هستاندارد شده سنجش رفتارهای ورودی دانشجویان جدید در دروس ریاضیات و فیزیک به عنوان مهمترین متغیرهای پیشگو در عملکرد بعدی در رشته های یاد شده هست .


بررسی دیدگاه‌های هستی‌شناسی علامه طباطبایی و دلالت‌های تربیتی آن
بدین منظور با کمک هستاتید متخصص اهداف رفتاری برای دروس یاد شده تنظیم و با بهره گیری از طبقه بندی حوزه شناختی بلوم و همکاران به پرسش‏‎‎‏هایی با مشخصات روان سنجی مناسب تبدیل شده ،‌ پس از اجرای مقدماتی بر روی جمعیت هدف با هستفاده از روش های مناسب آماری تحلیل ماده شده و پس از انجام اصلاحات لازم به عنوان لوازم هستاندارد جهت تخصیص و ارائه واحدهای پیش نیاز مورد هستفاده برنامه خواهد گرفت .


شناسایی شایستگی های حرفه ای مطلوب دانش آموختگان دانشکده های مهندسی در ایران (مورد پژوهی: دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف


تاثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشورهای باز و بسته


82 out of 100 based on 42 user ratings 892 reviews

بررسی عوامل موثر بر تجربیات پژوهشی (فرآیند پایان نامه نویسی) دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های اصفهان و صنعتی اصفهان
بررسی علل و عوامل موثر در افزایش درصد قبولی دوره مقدماتی سال 83 نهضت سواد آموزی شهرستان چناران
بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با تثبیت درون شغلی، عملکرد شغلی و تصمیم داوطلبانه نسبت به ترک شغل در بین کارکنان نواحی یک و دو اداره آموزش
بررسی رابطه تسلط سبک تفکر ربع های مغزی مدیران آموزشی بر سطح اثربخشی آنها در مقطع متوسطه شهر مشهد
مطالعه تطبیقی مولفه های توانمندسازی از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس متوسطه دولتی دخترانه شهرستان بوکان در سال تحصیلی 89-1388
مقایسه دیدگاه های معاونین و معلمان مدارس ابتدایی منطقه 12 شهر تهران درباره نقش معاونین بر برنامه درسی اجرا شده
ساخت و آزمون برنامه‌ی چندرسانه‌ای در درس علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه با استفاده از الگوی کاوشگری علمی در شهر بیرجند
مقایسه شیوه‌های مقابله‌ای در دانش‌آموزان دارای هوش هیجانی بالا و پایین در طبقات مختلف اجتماعی-اقتصادی
بررسی مبانی نظری اخلاق حرفه ای معلمان به منظور پیشنهاد یک آیین نامه اخلاق حرفه ای برای معلمان
بررسی ضرورت تاسیس مرکز ارزیابی‌ و بهسازی بانک پارسیان براساس سطح اول الگوی فاولر
*