بررسی و مقایسه سبکهای رهبری مدیران سازمان جهاد استان یزد از دیدگاه کارکنان و مدیران سازمان


بررسی و مقایسه سبکهای رهبری مدیران سازمان جهاد استان یزد از دیدگاه کارکنان و مدیران سازمان
نتایج این بررسی نشان دادند که مدیران جهاد سبک رهبری خود را مجموعه‌ای از سبکهای رابطه‌مدار و اقتضای تصور نموده در حالیکه کارکنان سبک رهبری اونها را بیشتر رابطه‌مدار می‌دانند بنابراین بین نظرات و آراءمدیران و کارکنان در مورد نحوه مدیریت اختلاف معنی‌داری وجود دارد.


مقایسه میزان سازگاری فرزندان مادران شاغل و غیرشاغل در دوره پیش دانشگاهی در شهر مشهد
به علاوه مشخص گردید که متغیرهایی نظیر مدرک تحصیلی، سن، سنوات خدمت و وضعیت آموزش مدیران در بکارگیری شیوه مدیریت اونها تاثیری ندارد.


بررسی عوامل موثر در جذب هنرجویان پسر به آموزشهای فنی و حرفه‌ای در شهر اصفهان (از دیدگاه هنرجویان)
همچنین متغیرهای مدرک تحصیلی و سن کارکنان تاثیرمعنی‌دار و تعیین‌نماينده‌ای بر نوع مدیریت مسئولین اونها نداشته هست .


تحلیل برنامه‌های آموزشی ضمن خدمت معلمان و ارائه پیشنهادات برای بهبود کیفی آن
در پایان پیشنهاداتی برپايه یافته‌های تحقیق ارائه گردیده هست .


بررسی عوامل موثر در بهبود ارائه دروس وابسته به معارف اسلامی در دانشگاه


بررسی نظرات دانشجویان تربیت دبیر راجع به علل و عواملی که باعث کم توجهی و بی‌علاقگی آنها به فراگیری دروس تربیتی می‌شود


76 out of 100 based on 56 user ratings 1006 reviews

بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه نظری شهر کرمان از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان و مردودین
بررسی نظرات دبیران دبیرستانهای اصفهان درباره چگونگی ارزشیابی آموزشی از دبیران به منظور ارائه یک راهبرد مناسب و علمی در روند ارزشیابی اموزش
بررسی نرخ رشد جمعیت دانشجویی و ظرفیت کالبدی و آینده نگری آن به منظور برنامه‌ریزی آموزشی اصولی در دانشگاه اصفهان
بررسی عوامل افزایش رضایت شغلی اساتید دانشگاه اصفهان و ارائه پیشنهاداتی برای بالا بردن کارآیی
مقایسه میزان رضایت زناشویی و سلامت روان کارکنان مردستادی و اقماری شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
بررسی رابطه بین فشارهای روانی ناشی از عوامل سازمانی با اثربخشی کارکنان (معاونت طرح و توسعه سازمان صدا و سیما)
بررسی عوامل مرتبط با آسایش روانی اعضا هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
بررسی قدرت پیش بینی کنندگی عزت نفس توسط رشد خود، شیوه های فرزندپروری و جنسیت، در مقطع پیش دانشگاهی شهرستان شیراز
بررسی مقایسه ای ترکیبات شیمیایی روغن های فرار پنج گونه بومی ایران جنس ‏‎Mentha‎‏ استخراج شده به روشهای سیال فوق بحرانی ‏‎SCFE‎‏ و تقطیر با آب
*