تشکیل احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر


تشکیل احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر
در پژوهش حاضر نگارنده بر اون هست که ضمن تحلیل موقعیت تاریخی و انگیزه‌های تشکیل احزاب دولتی، فعالیتهای چهار حزب ملیون، امت، ایران نوین و رستاخیز را بررسی نماید.


سیاستگذاری عمومی درباره جانبازان انقلاب اسلامی در دوره اصلاحات (دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی 1384-1376)
فصول بخش اول رساله را بحرانهای سه گانه‌ای که پس از کودتای مرداد 1332 بتدریج فضای سیاسی جامعه ایران را دربر گرفت (بحرانیهای مشارکت سیاسی، مشروعیت و ثبات سیاسی) تشکیل داده‌اند.


حقوق و مسئولیت های جوانان از منظر فقه شیعه
در این بخش سعی نگارنده بر اون بوده که شرایط جامعه‌شناختی ظهور احزاب دولتی را بررسی نماید.


وکالت بلاعزل در فقه و حقوق ایران
فصل چهارم با تجزیه دولت پلوی به عناصر سازنده اون یعنی شاه، نخست‌وزیر و وزراء و ساواک ویژگی دولتی بودن این احزاب و همچنین نقش اونها در مجلس شورای عالی مورد بحث برنامه خواهد گرفت و در فصل پنجم فعالیتهای یکایک احزاب یاد شده از ابتدای تشکیل تا اضمحلال بررسی خواهد شد.


اراده یک طرفه در اعمال حقوقی (و بررسی تطبیقی آن در حقوق ایران و انگلیس)
نگارنده با این فرضیه که احزاب دولتی به طور تنگاتنگی با دولت پیوند خورده و به منظور رفع بحرانهای دولت تشکیل گردیده‌اند و در مرکز اونها رهبر قدرتمند واحدی برنامه گرفت به این نتیجه رسیده که خاستگاه احزاب یاد شده بحرانهای سیاسی بود که در سالهای 1336 تا 1357 گریبانگیر نظام سیاسی بود و رابطه اونها با دولت (شاه، نخست وزیران و ساواک) از این برنامه هست که شخص شاه احزاب را رهبری می‌کند نخست‌وزیران ساوقتدهی (در مورد حزب نمایندگان مجلس) و ساواک کنترل می‌نماید.


بررسی و تحلیل مباحث هرمنوتیکی در دیوان حافظ


بررسی الگوی توسعه فیزیکی شهر بجنورد با تاکید بر برنامه‌ریزی فضاهای مسکونی


88 out of 100 based on 68 user ratings 268 reviews