بازنگری قانون اساسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه


بازنگری قانون اساسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
بازنگری قانون پايه ی عبارت هست از اینکه، قانون پايه ی در حال انجام و اجراء جهت مطابقت با شرایط و اوضاع و احوال وقت و مقتضیات عصر، اصولی از اون کاسته و یا تغییر و اصلاح و یا اصولی بر اون اضافه کرده شود.


مقایسه تطبیقی آزادی عقیده در اسلام و حقوق ایران با اسناد بین‌المللی حقوق بشر
لذا معمولا در تمام کشورهای جهان در هنگام تدوین قوانین پايه ی، برای رفع نواقص قانون پايه ی در آینده، اصل یا اصولی به این موضوع اختصاص می‌یابد تا ضمن هستحکام و هستمرار قانون پايه ی، به خاطر تضمین حقوق امت از سوء هستفاده افراد یا احزاب حاکم و تعدیات اونها به قانون پايه ی به بهانه بازنگری قانون پايه ی جلوگیری شود.


مکانیسم ائتلاف نخبگان و تدوین استراتژی ملی توسعه در ایران بعد از انقلاب
علاوه بر وجود نهادهایی در کشورها بر پايه قوانین پايه ی جهت ضمانت اجراء اون، نظیر شورای نگهبان در ایران و شورای قانون پايه ی در فرانسه و دادگاههای قانون پايه ی در برخی کشورها و پاره‌ای اصول دیگر در قوانین پايه ی، یکی دیگر از طرق ضمانت اجراء قوانین پايه ی، اصل بازنگری در قانون پايه ی هست تا مواقع ضروری و لازم، در حدود ضوابط مشخص و تعیین شده به رفع نواقص قانون پايه ی اقدام شود.


مطالعه تطبیقی ضمان عقدی با فقه مذاهب و حقوق وضعی
پیش‌بینی اصل بازنگری در قانون پايه ی، مبنی بر واقعیت و کاری خردمندانه هست .


کارکرد زمان و مکان در زمان تغییر ‏‎La Modification‎‏ اثر میشل بوتور
بالعکس تصور یک قانون پايه ی ابدی و جاویدان از کوته‌بینی سیاسی و عدم توجه به تحولات اجتناب‌ناپذیر وقت ناشی میشود.


ژئوپلتیک ایران و تلاش برای دستیابی به سلاحهای هسته ای
در این تحقیق، بازنگری قانون پايه ی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد مطالعه برنامه گرفته هست .


تضمنات سیاسی اندیشه سید حسین نصر
اهمیت و جایگاه قانون پايه ی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر هیچ کس پوشیده نیست .


جرایم اقتصادی
علت انتخاب قانون پايه ی فرانسه 1958 میلادی به این جهت بوده که این قانون پايه ی یکی از مهمترین قوانین پايه ی عالم محسوب میشود و مورد تقلید بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی واقع شده هست و لذا مطالعه تطبیقی نظام حقوقی اون کشور، نقاط قوت و وجوه امتیاز قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران را از این جهت آشکار مینماید.


بررسی رأی دادگاه بین‌المللی حقوق دریا در قضیه کشتی سایگا (اختلاف فیمابین سنت وینسنت و گرنادینز علیه گینه)82 out of 100 based on 72 user ratings 322 reviews