ابعاد سیاسی-امنیتی بحران آب در خاورمیانه عربی و آینده صلح اعراب و اسرائیل


ابعاد سیاسی-امنیتی بحران آب در خاورمیانه عربی و آینده صلح اعراب و اسرائیل
در دو دهه اخیر مسائل زیست محیط عموما و بحران جهانی آب خصوصا مورد توجه جدی محققان برنامه گرفته هست .


حق دفاع متهم در حقوق کیفری ایران
این بحران، علیرغم فراگیر بودن اون، شاید در هیچ جای دیگری به اندازه خاورمیانه عربی ابعاد سیاسی-امنیتی نیافته و بر سیاستهای ملی و منطقه‌ای کشورها تاثیر ننهاده هست .


بررسی سرمی آلودگی گربه های ارجاعی به بیمارستان دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی تهران به توکسوپلاسموزبه روش چ‏‎IFTA‎‏
کمبود طبیعی، توزیع نامتوازن، اشتراکی و بی‌جایگزین بودن منابع آب در کنار مسائلی نظیر افزایش بی‌رویه جمعیت و مصارف آبی در کشورهای خاورمیانه عربی، اقتصاد متکی بر کشاورزی، سوء مدیریت کلی و جمعی و تخاصمات ، ارضی مرزی، قومی و ایدئولوژیکی این کشورها و فقدان قوانین بین‌المللی حاکم بر آبهای مشترک از جمله شرایط مشدده این بحران هستند که اون را به یک منبع عمده تولید خشونت تبدیل می‌کند.


ارکان قتل عمد در نظم حقوقی کنونی
اگر چه آینده بحران در کل منطقه خاورمیانه عربی نگران‌نماينده هست اما شدت و ضعف اون در همهء نقاط و بخشها یکسان نیست .


بررسی تاثیر اشتباه در شخص در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران
ضمنا در همه حوزه‌ها هم علل بروز بحران یکی نبوده و به همین دلیل دورنمای بحران نیز در اونها متفاوت هست .


بررسی جایگاه زن در حقوق کیفری ایران
بحران آب در خلیج فارس عمدتا ناشی از کمبود طبیعی منابع آبی هست و در حال حاضر به دلیل وجود هموقت دلارهای نفتی، همسایگان پرآب و دسترسی آسان به آب دریا جهت اجرای پروژه‌های شیرین‌سازی آب این بحران کنترل شده هست و مادامی که درآمد نفت باشد این شرایط تداوم خواهد یافت .


اتحادیه اروپا و مدیریت بحران های بین المللی : بررسی موردی بحران بوسنی و هرزگوین مقدونیه و کنگو
در حوزه رود نیل که از دیگر حوزه‌های بالقوه بحرانی منطقه هست ، وجود مصر به عنوان آخرین، بزرگترین و قوی‌ترین مصرف‌نماينده آب نیل در پایین دست رودخانه، از یک سو و مسائل و مشکلات کشورهای بالادست که تاکنون عملا قادر به مطالبه سهم بیشتری از آب نیل نشده‌اند از سوی دیگر، مانع از بروز تخاصمات جدی میان کشورهای این حوزه شده و لذا همواره در اون گرایش به نوعی مصالحه مشاهده شده و می‌شود.


سیرتاریخی جزایرسه گانه ونقش استعماردرتغییروتحولات آن
اوضاع در دو حوزه بالفعل بحرانی فرات و رود اردن کاملا" متفاوت هست .


سیرتاریخی جزایرسه گانه ونقش استعماردر تغییروتحولات سیاسی آن
در هر دوی این حوزه‌ها کشورهای قوی‌تر حوزه عملا" کنترل تام و تمامی بر منابع مشترک آبی داشته و کشورهای پایین دست رودخانه‌ها، علیرغم نیازمندیهای شدید آبی قادر به واداشتن این قدرتهای برتر به توزیع عادلانه آبها نشده‌اند.

ترکیه و اسرائیل نیز عملا" تاکنون کوچکترین نرمشی از خود نشان نداده‌اند شعارهای صلح در برابر زمین اسرائیل نیز پس از شکستن بن‌بستهای سیاسی روابط اعراب و اسرائیل، بزودی از سوی دولتمردان جدید اسرائیل (جناج لیکود) آشکارا کنار گذاشته شد و عدم خروج اسرائیل از نقاط حساسی چون بلندیهای جولان و دیگر نقاط اشغالی به خوبی نشان داد که حتی در صورت حصول توافق کامل بین‌الدولی میان اعراب و اسرائیل تداوم توسعه‌طلبی‌های آبی اسرائیل همچنان منبع تولید خشونت در حوزه رود اردن خواهد بود و به فرایند صلح اعراب و اسرائیل ضربه خواهد زد.

رساله حاضر در نه فصل ابعاد بحران آب در خاورمیانه عربی و نقش اون در صلح اعراب و اسرائیل را مورد بررسی برنامه خواهد داد.
94 out of 100 based on 54 user ratings 304 reviews