بررسی سیر تحولات رژیم حقوقی زندان در ایران و سوئیس


بررسی سیر تحولات رژیم حقوقی زندان در ایران و سوئیس
در ایران کیفر زندان از وقتهای بسیار دور رواج داشته هست .


مالکیتهای خصوصی و مشترکات عمومی از دیدگاه حقوق آب
در دورهء باستان کیفر اعدام فراوان ولی کیفر زندان خیلی نادر بوده هست و در موارد خاص مجرمین را زندان می‌کردند.


بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای متهم در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و حقوق ایران
پس از این دوره زندان با شکنجه‌های وحشت‌آوری همراه بود که اینگونه شکنجه‌ها تا قبل از مشروطیت نیز رواج داشت پس از مشروطیت جهت بهبود وضع زندانیان ما شاهد تصویب آئین‌نامه‌هایی هستیم که اولین اونها توسط "وستاهل" تهیه و در سال 1298 ه.ش به تصویب هیئت دولت رسید که در اون حق ملاقات و هواخوری و کار برای زندانیان پیش‌بینی شده بود.


بررسی اعتبار حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک
وضع زندان از هر نظر در پائین‌ترین مرتبه بود اما با ایجاد زندان قصر وضعیت زندانها بهبود یافت در این وقت آئین‌نامه‌ای توسط مرحوم "داور" تهیه شد که در شهریور 1307 ه.ش به تصویب رسید او سعی می‌کرد تا قدمهای مفیدی در اصلاح عدلیه بردارد با اینحال حقوق زندانیان رعایت نمی‌شد و از سویی روز به روز بر تعداد زندانیان اضافه کرده می‌شد زندانها را با کمبود جا و امکانات مواجه می‌ساخت لذا عنایت بیشتر به زندان و زندانی امری ضروری بود به همین منظور کمیتهء ایرانی حقوق در سال 1352 با الهام گرفتن از مجموعهء قواعد حداقل رفتار با زندانیان، آئین‌نامهء زندانها را تهیه کرد که در سال 1354 به تصویب رسید لکن به دلیل کمبود امکانات اکثر مواد اون اجرا نگردید.


درونیابی منحنی ها با منحنی B- ‏‎اسپلاین درجه دوم‎‏
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آئین‌نامه‌هایی در سالهای 61، 68، 72 به تصویب رسید که آئین‌نامهء سال 72 نسبت به آئین‌نامهء سال 61 از نظم بیشتری برخوردار و نسبت به آئین‌نامهء سال 68 از تفصیل بهتری بهره‌مند هست و نیز دارای نکات مثبتی مانند تلاش برای رعایت هر چه بیشتر حقوق زندانیان و تامین هدف پايه ی این مجازات (اصلاح و بازپروری مجرم) می‌باشد.


‏‎تاثیر ساختار سیاستگذاری فرهنگی بر بحران هویت‎‏
با این وجود پس از تطبیق با رژیم حقوقی زندان در سوئیس می‌بینم که این آئین‌نامه دارای نقایص می‌باشد: - نادیده گرفتن حقوق زندانی در خصوص اعتراض نسبت به عملکردهای مسئولین زندان و ادارهء اون.


نهاد میانجی گری کیفری
- اجباری نبودن کار در حالی که در امر اصلاح و تربیت مجرمین زندانی نقش بسزایی دارد.


فائو
- بیمه نکردن زندانیان در مقابل حوادث و ناقص بودن مقررات مربوط به تغذیه زندانیان، خصوصا رژیم غذایی سالمندان، زنان باردار و افرادی که به کارهای سخت اشتغال دارند.


بررسی تطبیقی مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حدود آن94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews