نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در بحران کویت


نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در بحران کویت
همانطوری که می‌دانیم منطقه خاورمیانه طی 50 سال گذشته 3 جنگ مهم را پشت سرگذارده که نتايج هیچیک به پایان نرسیده هست .


جنایات و صلاحیت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی
نخستین اونان که قریب پنجاه سال از عمر اون می‌گذرد جنگ اعراب و اسرائیل بود.


بررسی حقوقی شرط وجه‌التزام در حقوق ایران، اسلام و حقوق انگلیس
و دومین جنگ ، جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران بود که با تحریک مستقیم شرایط خارجی بر ایران تحمیل گردید.


نقش بزه دیده در تکوین جرایم جنسی شهرستان بندرعباس
اما سومین جنگ هجوم عراق با همسایه جنوبی خود یعنی کویت بود.


ایدئولوژی و بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران (از آغاز تا 22 بهمن 1357)
هجوم اخیر نتايج بسیاری در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و بیولوژیکی در منطقه ایجاد نمود.


تحلیل حقوقی و تصرف املاک اشخاص به وسیله دولت و شهرداری
شورای امنیت ساوقت ملل متحد این بار بر خلاف نقش حاشیه‌ای خود در قبال جنگ ایران و عراق بدلیل حمایتهای کشورهای غربی و بویژه آمریکا توانست بسیاری از مواد منشور و قوانین بین‌المللی را در مورد عراق به اجرا درآورد.


بررسی تکالیف و اختیارات رئیس دادگستری به قائم مقامی از دادستان در حقوق کیفری ایران
در این رساله که شامل مقدمه، سه بخش و نتیجه‌گیری می‌باشد، سعی شده به تجزیه و تحلیل اقدامات شورای امنیت در قبال بحران عراق و کویت پرداخته شود.


تعدی مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی
فصل نخست این رساله شامل مروری بر تاریخچه ساوقت ملل متحد و اقدامات این ساوقت در طول حیات پنجاه سال گذشته هست .


بررسی تطبیقی شروع به جرم در حقوق ایران و انگلیس
فصل دوم نگاه مختصری به روابط عراق و کویت از بدو تشکیل دو دولت و ریشه‌های اختلاف اونها و همچنین اقدامات خصومت‌آمیز عراق علیه کویت طی این سالها و تا قبل از اشغال سال 1990 دارد.

فصل سوم نیز در دو بخش شامل اقدامات شورای امنیت قبل از بازپس‌گیری کویت وبخش دو شامل اقدامات شورای امنیت پس از بازپس‌گیری کویت می‌باشد.

و نهایتا به نتیجه‌گیری و مقایسه اقدامات شورا در دو جنگ اخیرالذکر پرداخته‌ایم.
82 out of 100 based on 62 user ratings 862 reviews