استعمار انگلیس در ماورا قفقاز


استعمار انگلیس در ماورا قفقاز
یکی از دلایل اشغال نظامی ایران در خلال جنگ جهانی اول جلوگیری از رخنه دولتهای آلمان و عثمانی به افغانستان و هندوستان بود.


تعهدات و مسئولیتهای کارفرما در حقوق کار ایران
بنابراین ، ترجمه شدن اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره ماورا قفقاز ، به نوشتن تاریخ ایران (بنحوی درست و مطابق مصلحت این کشور) کمک خواهد نمود و صدماتی را که انگلستان به ایران وارد کرده هست بهتر نشان خواهد داد.


دولت ، نوسازی ، هویت ایرانی


حقوق و مسئولیت صاحب کالا و متصدی حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای


70 out of 100 based on 70 user ratings 1120 reviews