تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر


تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر
حرفه پزشکی به عنوان یکی از مشاغل مهم، از دیرباز ارج و منزلتی فراوان دارد.


نقش فعالان و گروه‌های اسلام‌گرا در فرآیند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا
حتی در میان باستانی ترین اقدام علم طب چندان محترم و گرامی بوده که برای انتظام بخشیدن به اون قوانین و نظاماتی وضع شده بود، این منزلت و اعتبار شغلی باعث می شد که پزشکی به صورت حرفه ای مقدس جلوه گر نموده و شاغلین به اون خود را ملزم به رعایت بسیاری از مسائل اخلاقی و انسانی بدانند.


بلایای طبیعی و حقوق بین الملل
مسائلی مانند: عدم افشا اسرار بیماران، نفریفتن بیماران، سقط جنین و ...


چالش سنت گرایان در ایران پس از انقلاب اسلامی
جزو اصول اخلاقی مسلم حرفه ی پزشکی بوده و حتی در قدیمی ترین سوگندنامه های پزشکی یعنی سوگندنامه بقراط حکیم نیز بدانها توجه شده هست.


سیاست خارجی ایران در برابر تحولات مناطق کردنشین خاورمیانه 1382-1358
موضوع و محتوای این رساله ، شناساندن مفهوم تعقیب کیفری و انتظامی از ابعاد گوناگون هست.


حکومت زیبا (نظریه دموکراسی اشرافی)


بررسی شیوه‌های حل و فصل اختلافات تریپس با تاکید بر الحاق جمهوری اسلامی ایران به این معاهدات


76 out of 100 based on 56 user ratings 556 reviews