نقش نیروی انتظامی در نظام حسبه


نقش نیروی انتظامی در نظام حسبه
مطالب پایان‌نامه که پیرامون "نقش نیروی انتظامی در نظام حسبه" می‌باشد در سه فصل تنظیم شده هست .


جنگ روانی و چگونگی شکل‌گیری آن
در فصل اول که مربوط به ساوقت حسبه هست تعاریف لغوی و اصطلاحی حسبه، تطور تاریخی اون در کشورهای اسلامی، مستندات حسبه همراه با ارتباط اون با امر به معروف و نهی از منکر بویژه در شاخه حکومتی بیان شده و با بررسی جایگاه حسبه از نظر حکومتی و توضیح محتسب و احکام مربوط به اون پایان می‌پذیرد.


بررسی وضعیت اجتماعی - اقتصادی بزهکاران و تاثیر آن بر ادامه بزهکاری
فصل دوم به حسب ضرورت و تناسب بحث کلیاتی در مورد پلیس هست که در اون لزوم پلیس ، اهمیت علل پیدایش و همچنین ساوقت پلیس بین‌الملل و تاریخچه اون و همکاری اون با کشورهای عضو منجمله ایران بیان گردیده و در پایان فصل نیز به تحولات تاریخی پلیس در صدر اسلام و ایران از آغاز تاکنون به صورت گذرا اشاره شده هست .


جنبشها و نهضتهای اسلامی صد ساله اخیر
در فصل سوم سخن از ساوقت نیروی انتظامی هست که با معرفی این ساوقت، قانون و وظایف و فلسفه تشکیل اون بویژه در تامین امنیت و مسائل مربوط به اون بیان شده و ضمن تشریح جایگاه نظام حسبه در جمهوری اسلامی و نظارت بر امور حسبیه از طریق عام و خاص و مقایسه حسبه با نهادهای حکومتی امروز، منتج به این موضوع گردیده که اولا ضرورت تشکیلاتی نظیر ساوقت حسبه با هر عنوانی احساس می‌شود و ثانیا در حال حاضر نهادی که فی‌الواقع در ساختار حکومت اسلامی، نقش ساوقت حسبه را بطور کامل ایفا می‌کند نیروی انتظامی هست که در آخر فصل نیز با بیان موضوعاتی از قبیل ارتباط نیرو با امت و تفاوت اون با پلیس سایر جوامع و ...


بررسی فرآیند مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد در اولین تصویب تا آخرین اصلاحات
این نقش هر چه بیشتر تبیین شده هست .


تدوین کتاب حقوق جنگ


تنظیم مقررات و دستورالعملهای استخدامی با استفاده از انفورماتیک
نمایه ها:


94 out of 100 based on 44 user ratings 244 reviews