بررسی جرم جعل در قانون تعزیرات مصوب 1375


بررسی جرم جعل در قانون تعزیرات مصوب 1375
جرم جعل از جرائم مهم بر ضد امنیت و آسایش عمومی محسوب می‌شود و تاثیر نامطلوبی در روند مناسبات و روابط افراد و اجتماع داد و باعث خسارت مادی و معنوی افراد و جامعه می‌گردد.


مطالعه تطبیقی اسطوره شهر آزاد در ابیات فرانسه و فارسی
در حقوق اسلام از جعل کتب و نوشته‌ها در برخی موارد تحت عنوان احتیال نام برده شده و برای اون مجازات و تعزیری مقرر گشته و نوع اون به نظر امام واگذار شده هست و در حقوق عرفی از قوانین کشورهای اروپایی مخصوصا فرانسه اقتباس گردیده و تحت عنوان جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی مورد حکم برنامه گرفته و پس از انقلاب تحت عنوان جرائم بر ضد آسایش و امنیت عمومی برای اون مجازات تعزیری مقرر گشته و در تعریف اون می‌توان فرمود : ((جعل عبات هست از قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته و سند یا چیز دیگر به نحوی که باعث ضرر بالفعل یا بالقوه دیگری گردد و به طرق پیش بینی شده در قانون صورت گیرد.


ارائه روشهای توسعه ظرفیت مدیریت طرحها متناسب با روند رشد سرمایه گذاری در آنها، با نگرش توسعه ظرفیت سازمان
عناصر اختصاصی جرم جعل عبارتند از: 1)تحریف و تغییر حقیقت در نوشته و سند به یکی از طرق مذکور در قانون.


بررسی دیدگاه های حلاج، عین القضات همدانی و احمد غزالی نسبت به وحدت وجود و جایگاه پیامبران و ابلیس در نظام خلقت
2)تحقق ضرر یا احتمال ورود ضرر.


بازنمود ذهنی فعل در زبان فارسی و درک شنیداری جمله
3)قصد متقلبانه که شامل عمدعام ((علم مرتکب به مجربانه بودن عمل)) و عمد خاص ((آگاهی او به اینکه فعل او ممکن هست موجب ضرر احتمالی غیرگردد)) می‌باشد.


تدوین الگوی ریاضی و آزمون عوامل موثر بر وصول درآمد حاصل از فروش انرژی الکتریکی شرکت توزیع نیروی برق شیراز
قلب یا تغییر حقیقت در جعل ممکن هست به صورت مادی تعنی با دست بردن در خدمات و ارقام نوشته و سند یا ساختن سند و نوشته و مهد و امضاء باشد و یا به صورت مفادی یعنی نسبت به مفاد نوشته و سند بدون داشتن آثار مادی و خارجی می‌باشد.


بررسی فرآیند اطلاع رسانی تصمیمات مدیریتی در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل و ارائه روشهای اصلاحی
ویژگی که عنصر ضرر در بزه جعل را از ضرر در سایر جرائم متمایز می‌سازد این هست که واقع شدن ضرر شرط تحقق بزه جعل نیست و امکان تحقق ضرر هم اگر احراز شود برای وقوع جعل کافی خواهد بود، به عبارت دیگر ضرر اونی شرط نیست .


موقعیت ژئوپولتیک ایران در خاورمیانه
بلکه ضرر بالقوه و خسارت احتمالی نیز برای صدق عنوان جعل کافی خواهد بود.


بررسی تاثیر نقش روابط عمومی درتصمیم گیری های مدیران صنعت برق ( شرکتهای برق منطقه ای ، تولیدوتوزیع نیروی برق)
جرم هستفاده از سند و یا نوشته مجعول گرچه مکمل جرم جعل هست مهذا بالاستقلال و مجازات از جعل واحد عناصر متشکله خاص و در قوانین جزائی تابع مقررات مخصوص هست .

شدت و ضعف مجازات جعل در درجه اول بستگی به نوع سندذ موضوع جعل (اسناد دولتی و رسمی و تجاری و عادی) و در درجه دوم بستگی به شغل و سمت شخصی دارد که مرتکب جعل شده هست (جعل بوسیله مامور و مسئول دولت ، جعل بوسیله افراد عادی)


70 out of 100 based on 80 user ratings 430 reviews