نظر مردم مناطق روستائی شهرستان لار دربارهء برنامه‌های سراسری صدا و سیما


نظر مردم مناطق روستائی شهرستان لار دربارهء برنامه‌های سراسری صدا و سیما
نمونه آماری این بررسی در مناطق روستایی شهرستان لار 300 نفر بوده هست که 52 % مرد و 48 % زن بوده‌اند.


نظر مردم شیراز درباره بخشهای خبری صدا و سیمای مرکز فارس
48 % پاسخگویان شنوندهء رادیو بوده‌اند و "علاقه نداشتن به برنامه‌ها" با 40 % عمده‌ترین دلیل گوش ندادن رادیو بوده هست .


نظر مردم زاهدان در مورد ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون مهرماه 1376
از میان برنامه‌های شبکه هستانی، برنامه "هر روز همین ساعت " با 18 % شنونده نسبت به شنوندگان برنامه‌های شبکه هستانی پرشنونده‌ترین برنامه می‌باشد میزان رضایت 77 % شنوندگان از این برنامه در حد "خیلی زیاد" و زیاد بوده هست .


نظرسنجی از مردم تهران درباره "اجلاس سران کشورهای اسلامی"
اکثریت پاسخگویان ساعت پخش برنامه‌های شبکه هستانی را مناسب و مدت اونها را کافی دانسته‌اند.


ارزشیابی نهایی برنامه "جنگ سی‌ونه"
94 % پاسخگویان بیننده برنامه‌های تلویزیون بوده‌اند.


نحوه توزیع بینندگان سیما در ساعات مختلف و نحوه توزیع در بین سه شبکه تلویزیونی در تابستان 1374 در شهر تهران
93 % مردان و 96 % زنان بیننده تلویزیون بوده‌اند.


نظر مردم تهران درباره برنامه تلویزیونی "سینمای اندیشه"


نظرات مردم رشت و دستاوردهای آن درباره برنامه‌های صدا و سیما تولید محلی مرکز رشت در تیرماه 1367


82 out of 100 based on 82 user ratings 232 reviews