نظر مردم کرمانشاه در مورد ساعات مناسب گوش دادن به رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون مهرماه 1376


نظر مردم کرمانشاه در مورد ساعات مناسب گوش دادن به رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون مهرماه 1376
امور پژوهش شهرستانها و دفاتر خارج از کشور با هدف دستیابی به نظر مخاطبان در مورد ساعات مناسب گوش کردن رادیو و تماشای تلویزیون اقدام به نظرخواهی کرده هست روش پژوهش پیمایشی و حجم نمونه در شهر کرمانشاه 400 نفر بوده هست .


نظر استادان و کارشناسان تاریخ و تولید برنامه درباره سریال دلیران خلیج فارس
40 % پاسخگویان فراخوان نموده‌اند که برنامه‌های رادیو را گوش می‌نمايند.


نظر مردم شیراز درباره بخشهای خبری صدا و سیمای مرکز فارس
عمده‌ترین دلیل پاسخگویان برای گوش نکردن برنامه‌های رادیو نداشتن علاقه بوده هست 89 % پاسخگویان فراخوان نموده‌اند که برنامه‌های تلویزیون را تماشا می‌نمايند عمده‌ترین دلیل پاسخگویان برای تماشا نکردن - برنامه‌های تلویزیون نداشتن علاقه بوده هست مناسبترین ساعات گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای تلویزیون در چهار بخش روزهای عادی و تعطیل به تفکیک جنس و نوع فعالیت در نقل ارائه شده هست .


نظر مردم زاهدان در مورد ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون مهرماه 1376


نظرسنجی از مردم تهران درباره "اجلاس سران کشورهای اسلامی"


71 out of 100 based on 81 user ratings 1331 reviews