ارزیابی پاسخ سیستم ایمنی بر علیه ترکیب فیوژن پروتئین نوترکیب ‏‎L7/L12‎‏-هیومن سرم آلبومین با لیپوپلی ساکارید دتوکسیفاید بروسلا آبورتوس در م


ارزیابی پاسخ سیستم ایمنی بر علیه ترکیب فیوژن پروتئین نوترکیب ‏‎L7/L12‎‏-هیومن سرم آلبومین با لیپوپلی ساکارید دتوکسیفاید بروسلا آبورتوس در م
با افزایش کارایی پردازنده های سیگنال دیجیتال، تقاضا برای مبدلهای اونالوگ به دیجیتال به اونالوگ با سرعت و دقت بالاتر نیز افزایش یافته هست.


تحقیق در شبهات فلسفی و کلامی بداء
در این رساله روشهای نوینی در بهینه سازی مبدلهای اونالوگ به دیجیتال پر سرعت با دقت بالا با هدف کاهش توان مصرفی اونها ارایه می شود.


بررسی دیدگاه الهیات پویشی به روایت هارتشورن در باب رابطه خداوند با جهان از منظر حکمت متعالیه
بر پايه روشی بهینه در تعیین وقتهای نشست سیگنال کوچک و سیگنال بزرگ، جریان مصرفی آپ امپ های یک طبقه و یا دو طبقه با جبرانسازی میلری کمینه می شود و رابطه ای بسته بر حسب پارامترهای اصلی آپ امپ،‌ برای جریان مصرفی بهینه ی اون بدست می آید.


نقد و بررسی مسائل جدلی الطرفین کانت از نگاه ابن سینا
در ادامه،‌ جبرانسازی کسکود به عنوان روشی برتر نسبت به همتای میلری خود، تحلیل و روشی نوین و بهینه در طراحی آپ امپ دو طبقه ولتاژ با جبرانشازی کسکود،‌ارایه می شود.


احوال انسان قبل از دنیا از نظر ملاصدرا و علامه طباطبائی (بر اساس کتاب الانسان از علامه طباطبائی)
ساختاری نوین برای تقویت نماينده ی کلاس AB که کاربرد مناسبی در آپ امپ های به کار رفته در مبدلهای پایپ لاین ولتاژ پایین با دقت بالا دراد، نیز ارایه می شود.


مقایسه تطبیقی کتاب المبدأ والمعاد ابن سینا و ملا صدرا
بر پايه معادلات بیان شده برای جریان آپ امپ ها و با هستفاده از معادلات دیگری که برای نویز تبديل A/D پایپ لاین بدست می آید،‌روشی نوین برای تعیین مقادیر بهینه ی خازنهای طبقات و تفکیک طبقات ( و در حالت ولتاژ پایین، خازنهای جبرانسازی اپ امپ ها )‌ارایه می شود.


بررسی تطبیقی طواف از نظر مذاهب خمسه


بررسی تطبیقی معاد از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا
نمایه ها:


94 out of 100 based on 64 user ratings 364 reviews