پژوهشی در قرائتهای تفسیر طبری


پژوهشی در قرائتهای تفسیر طبری
در این پایان نامه به جمع آوری و تحقیق بخش قرائت از تفسیر طبری پرداخته شد و در دو فصل سامان یافته هست.


بررسی تحلیلی روشها و استراتژیهای احیاگران
فصل اول : در این فصل ، کلیات بحث مانند معیارهای پذیرش قرائت ، معیارهای رد قرائت ، اثر قرائت در فقه ، آثار و احوال طبری ، گزارشی از بخش قرائت تفسیر طبری و اختلاف نظر طبری با قرائت سبعه مورد بحث و بررسی برنامه گرفته هست.فصل دوم : قرائتهای موجود در تفسیر که 874 قرائت را شامل می شود، هستخراج و نوشته شده اند و با مراجعه به کتابهای قرائات، مستندسازی شده اند.


عقل و ایمان دیدگاه غزالی، مولوی و علامه طباطبایی


( محبت در نظام اخلاقی اجتماعی اسلام)


82 out of 100 based on 42 user ratings 1342 reviews