بررسی ژنوتیپهای ویروس گامبور در استان مرکزی


بررسی ژنوتیپهای ویروس گامبور در استان مرکزی
در حال حاضر نتایج اخذ شده شامل یافته ها ی تئوری مستخرجه از مقالات متعددی می باشد .


مطالعه در باره ارگانوتراپی (درمان بوسیله اعضاء بدن حیوانات)
این اطلاعات در ارتباط با چگونگی هستخراج ‏‎RNA‎‏ نمونه ‏‎PCR‎‏ و ‏‎RFLP‎‏ و ...


سوء هاضمه هزارلا در گاو
می باشد .


بررسی ضایعات آسیب‌شناسی دیکروسلیم‌لانسئولاتم در کبد گوسفند


دیابت در سگ و درمان آن بوسیله آرتوزین


76 out of 100 based on 76 user ratings 226 reviews

اثر داروی یومه‌سان Yomesan در درمان تنیازیس سگ و گربه
جستجوی آنتی‌بیوتیکهادر شیر
اسهالها و اثر تری‌سولفامید (سولفادیازین سولفامرازین سولفامتازین) روی آنها
بررسی سیستی‌سرکوس‌تنویکولیس و سیستی‌سرکوس‌اویس گوسفندان و بزان در کشتارگاه تهران
طرز تهیه شیر پاستوریزه در کارخانه شیر پاستوریزه تهران و مقایسه ارزش بهداشتی و غذایی آن با شیرهای پاستوریزه پاک و آلفا
بررسی تغییرات جمعیت دوبالان خونخوار تهران طی یکسان وسایل و تکنیک صید حشرات
علل تغییرات قند خون و طرق اندازه‌گیری آن از نظر آزمایشگاهی
اندیس‌ریشرمیسل
ارزش اقتصادی استخوان
بیهوشی سگ باداروی جدید بنام تریلن
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*