بررسی ساختمان کپسول و ترابکولاهای طحال سگ ا زنظر توزیع رشته های کلاژن الاستیک و عضله صفاف


بررسی ساختمان کپسول و ترابکولاهای طحال سگ ا زنظر توزیع رشته های کلاژن الاستیک و عضله صفاف
طحال یکی از اعضای لنفاوی هست که در حیوانات مختلف ؛ مورفولوژی و عملکردهای متفاوتی دارد .


بیماریهای مجرای تخمدان و ارتباط آن با نازایی در گاو
از جمله وظایف اون این هست که به دلیل ساختمان اسفنجی شکل خود ؛‌ مقدار زیادی خون را درون خود نگه داشته و بدلیل داشتن خاصیت انقباضی ؛ خصوصا در برخی حیوانات ؛‌در مواقع ضروری خون را به عروق خونی تخلیه می کند .


زایشهای غیر طبیعی (دیستوسی)
از نظر هیستولوژی ؛ قابلیت انقباض طحال حیوانات به خصوصیات ساختمانی ویژه دار بست اون ( کپسول و ترابکولاها )‌وابسته هست .


هورمن‌های استروژن و اثر آنها در دستگاه تناسلی
گزارشات ارائه شده در مورد ساختمان دار بست طحال سگ ؛ عموما واضح و جامع نبوده و در برخی موارد با یکدیگر تناقض دارند .


موارد استعمال و اریزم در جراحی دامپزشکی
برای روشن شدن موارد فوق در این طرح ساختمان کپ.سل و ترابکولاهای طحال سگ مورد بررسی برنامه گرفته هست .


سندرم استفراغ


پیشرفتهائیکه ظرف چند سال اخیر در مورد بیهوشی دامهای کوچک یانسدونال بعمل آمده


88 out of 100 based on 78 user ratings 778 reviews

بررسی و شناسائی بعضی از انواع تومورهای سگ در تهران
بررسی مالوفاژهای ماکیان در تهران و حومه (شپشهای غیرگزنده)
آریسیل، تاثیرات دارویی و درمانی آن بویژه در تقویت عمومی بدن و کم خونیها
درمان عفونتهای قرنیه با پماد نئوکورتف Neo-Cortef در سگ
اصول تهیه شیر خشک و بررسی محصول کارخانه شیر پاستوریزه تهران از نظر ترکیبات
سگ و خطر آن از نظر انتشار بیماریهای کیست هیداتیک در شیراز
مطالعه در باره منیزیوم و تاثیر فیزیولوژیکی آن در بدن
مطالعه در باره ارگانوتراپی (درمان بوسیله اعضاء بدن حیوانات)
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*