بررسی اثر Sucralfate و Ranitidine در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از استفاده آسپیرین در سگ


بررسی اثر Sucralfate و Ranitidine در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از استفاده آسپیرین در سگ
این بررسی بر روی 15 قلاده سگ نر نژاد بزرگ یک ساله انجام می شود.


بررسی در باره ویتامین E و تاثیر آن در تولید مثل ماده گاو
سگ ها به سه گروه تقسیم می شوند.


تورم کلیه‌ها
گروه اول تحت درمان با آسپیرین با دوز 25mg/Kg هر 12 ساعت و Ranitidine با دوز 5mg/Kg هر 12 ساعت برنامه می گیرند.


علل تولید و پیشگیری آنتروتوکسمی گوسفند
گروه دوم تحت درمان با آسپیرین با همان دوز و Sucralfate با دوز 1g هر 12 ساعت برنامه می گیرند.


بررسی و الکترولیتهای خون
گروه سوم فقط آسپیرین دریافت می نمايند.


لوورها و اندازه‌گیری ویتامین‌های مهم گروه (ب) در آنها
هر گروه شامل 5 قلاده سگ بوده و مدت درمان 2 ماه به طول می انجامد.


بیهوشی در حیوانات کوچک بوسیله نمبوتال NEMBUTAL
در این مدت به فواصل یک هفته تمامی حیوانات مورد اندوسکوپی برنامه می گیرند و ضایعات مشاهده شده در معده حیوانات اعم از اروزیون، زخم و خونریزی درجه بندی و از ضایعات عکس و فیلم تهیه می شود.


سستودهای طیور در تهران و حومه
سپس گذشت 2 ماه تمامی سگ ها به روش انسانی معدوم شده و ضایعات معدی اونها توسط پاتولوژیست به صورت Gross و میکروسکوپی مورد بررسی برنامه می گیرد.


اثرات درمانی پنی‌سیلین خوراکی (Calcipen) در بیماریهای عفونی سگ
در نهایت نتایج بدست آمده از جهت میزان کارآیی دو داروی رانیتیدین و سوکرالفیت در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از آسپیرین مورد تجزیه و تحلیل آماری به روش کای دو برنامه خوهد گرفت.


نمایه ها:


94 out of 100 based on 74 user ratings 424 reviews