بررسی آنفولانزای طیور ناشی از ویروسهای آنفلونزای نه چندان بیماریزا با تحت سروتیپ ‏‎HoN2‎‏ در یک مزرعه مرغ تخمگذار تجاری در ایران

نقش بازرسی قبل از کشتار در بهداشت گوسفند
بررسی چند کانون سقط جنین بروسلوزی گوسفند و بز در اطراف تهران (شهریار - گرمسار)
طرز تهیه کنسرو ماهی در کارخانه کنسروسازی بندرعباس
عمل روی شیردان نشخوارکنندگان کوچک و موارد استفاده آن
بررسی میزان آلودگی سگهای اطراف تهران به سالمونلا
بررسی و تعیین فرمول خونی گربه‌های تهران و حومه
بررسی آنتی‌ژنهای کبد طیور سالم ولکوزی
بررسی چند کانون سقط جنین بروسلوزی گوسفند در اطراف تهران (ورامین، کرج)
اثر پماد کاناسیلین در درمان اورام پستان گاو
پرورش گاو در مازندران بررسی نژاد گاو مازندرانی
کاربرد روش پروبیت بمنظور بررسی تغییرات L.D.50 حشره‌کش د.د.ت بر آنوفل استیفنسی در شهرستان میناب از سال 1957 تا 1968
مقایسه بهداشتی کشتارگاه قدیم و جدید بندر پهلوی
برگشتگی شیردان در گاو و درمان آن با عمل جراحی
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*