بررسی اثر برخی از آنتی بیوتیک ها بر تیتر ‏‎HI‎‏ حاصل از واکسن نیوکاسل و راندمن طیور


بررسی اثر برخی از آنتی بیوتیک ها بر تیتر ‏‎HI‎‏ حاصل از واکسن نیوکاسل و راندمن طیور
واکسیناسیون بر علیه بیماری نیوکاسل در تمام گله های طیور انجام می شود.


امکان همبستگی مقدار هموگلوبین ویتامین پلاسما در خون طیور
بر طبق تحقیقات انجام شده ویروس های تخفیف حدت یافته واکسن می توانند با از کار انداختن مژه های تنفسی ، موقعيت ایجاد بیماری های تنفسی توسط عوملی چون مایکوپلاسما یا اشرشیاکلی را فراهم نمایند.


بررسی نژاد گوسفند مهربان
بنابراین با توجه به شرایط ، هستفاده برخی از اونتی بیوتیکها پس از واکسن نیوکاسل منطقی به نظر می رسد که در حال حاضر نیز در سطح وسیعی درکشور انجام می شود .


مقایسه میزان وقوع بیماریها در سیستمهای پرورشی باز و بسته گاوداریها
اما ممکن هست بعضی از اونتی بیوتیک ها بر ایجاد تیترهای اونتی بادی اثر منفی یا مثبت داشته باشند .


Meningococcal - Meningitis
بنابراین با توجه به مصرف سالانه صدها میلیون دوز واکسن نیوکاسل در کشور و لزوم مصرف اونتی بیوتیک پس ازواکسن ( در اکثر موارد) ، لازم هست تا در شرایط مملکت، اونتی ‏‎‎‏بیوتیک های رایج، در کنار هم و در شرایط یکسان از این نظر آزمایش شوند تا داروهای مضر یا احتمالا مفید در این ارتباط مشخص شوند .


پرورش گوسفند در لرستان


بررسی وجود پادتن ضدویروس پاراآنفلوانزا در خون دام‌ها و انسان در ایران
نمایه ها:


76 out of 100 based on 66 user ratings 1366 reviews

بررسی مقادیر فسفاتاز قلیائی در سرم خون مرفهای اطراف تهران
پرورش گوسفند و بز در شهرستان فسا
بررسی پودر استخوان و صدف موجود در ایران از نظر بعضی ترکیبات معدنی
کنترل جوندگان در کارخانه‌های تهیه‌کننده مواد غذایی
تعیین عیار قند خون گوسفندان ایران با استفاده از گلوکز اکسیداز
(بررسی میزان کلسیم و فسفر معدنی) در خون اسبهای اطراف تهران
مطالعه تغییرات پروتئین تام و فراکسیونهای مختلف پروتئین سرم گاوهای بومی ایران در طول مدت آبستنی "بروش الکتروفورز بر استات سلولز
علل نازایی در گاو
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*