تهیه و تولید کیت الیزا به منظور تشخیص عفونت آنفلونزای تحت سرتیپ N2 و H در طیور

تاثیر فعال سازی تخمک های گوسفند متعاقب تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم در روند تولید آزمایشگاهی جنین
بررسی ژن های تولیدکننده ی بتالاکتامازهای وسیع الطیف ( ESBL ) در سالمونلاهای جدا شده از حیوانات در ایران
ارزیابی تاثیر مدت پرهیز غذایی بر چگونگی و کیفیت بازگشت از بیهوشی داخل وریدی تام با پروپوفول در گوسفند
ردیابی باکتری بروسلا ملی تنسیس در خون گوسفندان واکسینه شده با واکسن Revl به روش PCR
مقایسه پاتوژنیستی و توان ایمنی زایی چهار واکسن زنده گامبورو
ارزیابی اثرات ضددردی تجویز اپیدورالی ترامادول در گوسفند
Facebook Connect - publishUserAction template problem
How to use Facebook connect to login in to my database?
Facebook Post Link Image
Facebook API: Applying for the publish_stream Permission
Facebook page: How to add a customized box at the bottom left side of wall tab?
Facebook Google Analytics
What's the proper way to add Facebook Connect and their xmlns to (X)HTML5?
How can I display user comments for a Facebook Event or Group on my website?
Is it better to ask questions about Facebook Connect on stackoverflow, or the Facebook developer forum? [closed]
Granting offline_access, read_stream, and publish_stream from facebook IFRAME app

تهیه و تولید کیت الیزا به منظور تشخیص عفونت آنفلونزای تحت سرتیپ N2 و H در طیور
طرح تهیه و تولید کیت الیزایی طیور بعلت شیوع این بیماری واگیر و خطرناک در مرغداریهای کشور اعم از پرورشی، مادر و تخمگذار مطرح شده هست .


جستجو و تعیین توالی ژنوم ویروس کم‌خونی عفونی جوجه (CIAV) در گله‌های گوشتی منطقه شهر کرد
با عنایت به شباهت این بیماری با عده‌ای از بیماریهای خطرناک طیور و غیرقابل تشخیص بودن از طریق علائم بالینی و کالبدگشائی بهترین و اختصاصی‌ترین روش تشخیص اون، هستفاده از کیت الیزا می‌باشد.


مطالعه سلول‌های گیرنده نور در شبکیه گربه تحت تاثیر نور و تاریکی


کنترل بیولوژیک کنه بالغ واروا ژاکوبسونی توسط قارچ انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط فیلد
نمایه ها:


82 out of 100 based on 82 user ratings 982 reviews

مطالعه اثر سبکلوفسفامید و آنالوگ GnRH بر روی بافت تخمدان، رحم و ساختمان تولید مثلی در موش سوری
مطالعه قالب (Corrosion cast study) دستگاه گردش خون در قزل‌آلای رنگین کمان و کپور معمولی
اندازه‌گیری وزن مولکولی پروتئین‌های پلاسمای منی گاومیش و ارتباط آن با معیارهای کیفی منی
ارزیابی اثرات اسانسهای آویشن، مورد و ژرانیوم بر قارچ‌های جداشده از سیست و بیوماس آرتمیا ارومیانا
بررسی ژن های حدت باکتری های اشریشیاکلی جدا شده از شیر خام و پنیر غیر پاستوریزه
تأثیر توأم اسید ستریک، کلرید سدیم و درجه حرارت بر رشد لیستریا مونوسیتوژنز
تداخل عمل بین سیستم های هیستامینرژیک و اپیوئیدرژیک در ناحیه هیپوکامپ مغز در درد اروفاسیال در موش های صحرایی
ارزیابی فعالیت آنزیم نورآمینیداز در سودوموناس آئروژینوزا و مقایسه آن با نورآمینیداز در کلبسیلاپنومونیه، رده سلولی Hep-2 و لیزوزوم سلولی
اثر آنتی اکسیدان های سنتتیک در بقای رویان موش سوری در شرایط تنش اکسیداتیو
مطالعه تغییرات ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره‌ای و ساختارهای هیستومورفولوژیک و هیستومورفومتریک آن در جوجه و بالغ نر شترمرغ
بررسی آلودگی نئوسپورایی در جنین‌های سقط‌شده تعدادی از گاوهای شیری شهرستان مشهد با روش PCR طی سال‌های 1385-1386
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*