بررسی میزان فرآوری اسهال روتاویروسی-کوروناویروسی کرپیتوسپوریدیوم


بررسی میزان فرآوری اسهال روتاویروسی-کوروناویروسی کرپیتوسپوریدیوم
ابتدا در مورد سندرم اسهال، به‌ویژه اسهال گوساله‌های تا سن یک ماهگی در گاوداریهای سنتی و صنعتی شهرستان ارومیه مطالعات توصیفی انجام می‌شود.


[اپیدمیولوژی مولکولی میکوباکتریوم بوویس در گاوهای ایران]
سپس نمونه‌های مدفوع از گوساله‌های سالم و مبتلا، جمع‌آوری شده میزان آلودگی و میزان آلودگی و میزان ابتلا هستخراج و نتیجه آماری از اون گرفته می‌شود.


تشخیص تیلریا آنولاتا در نمونه‌های خونی اخذ شده از گاوان بومی توسط PCR و مقایسه آن با روش تهیه اسمیر
(تعداد نمونه 120 مورد)

بررسی میزان عناصر پتاسیم، کلسیم و منگنز در عسل‌های تولیدی استان چهارمحال و بختیاری


94 out of 100 based on 64 user ratings 364 reviews

بررسی دو روش پیوند تاندون از جنین گاو به اسب
بررسی تاثیر واکسن زنده برونشیت عفونی ماکیان بر افزایش حدت ویروس آنفلوانزای ماکیان تحت تیپ H9N2
بررسی ناحیه انتقالی سرخرگ کلیه در گربه با میکروسکوپ نوری، الکترونی و روش استریولوژیکی
بررسی اثر پروتئین یکنواخت شده استخوان گاو در ترمیم ضایعات استخوان متاتارس در اسب
توان از سرگیری تقسیمات سلولی جنین‌های گاو و گوسفند تولید شده در شرایط آزمایشگاهی متعاقب انجماد شیشه‌ای و ذوب
شناسایی ملکولی کلون/کلونهای سوش واکسینال لاسوتا موسسه رازی با روش RT-PCR
مقایسه اثر داروهای ضد کوکسیدیایی مادورامایسین و سالینومایسین بر فراوانی اووسیست های دفع شده و بازدهی تولید در جوجه گوشتی در آلودگی تجربی به
بررسی اثرات بیهوشی باهالوتان روی کلیه در سگ های تک کلیه ای: یافته های هیستوپاتولوژیک و بیوشیمیایی
بررسی تاثیر بیهوشی مکرر با پروپوفول بر پانکراس در سگ
تاثیر فعال سازی تخمک های گوسفند متعاقب تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم در روند تولید آزمایشگاهی جنین
بررسی ژن های تولیدکننده ی بتالاکتامازهای وسیع الطیف ( ESBL ) در سالمونلاهای جدا شده از حیوانات در ایران
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*