بررسی سیستماتیک و بیولوژیک گونه‌های عنکبوت سمی Black widow موجود در ایران، تعیین مناطق انتشار و جمع‌آوری نمونه جهت تهیه Crudevenum


بررسی سیستماتیک و بیولوژیک گونه‌های عنکبوت سمی Black widow موجود در ایران، تعیین مناطق انتشار و جمع‌آوری نمونه جهت تهیه Crudevenum
گونه‌های مختلف عنکبوت Black widow بعنوان یکی از بندپایان سمی که با گزش انسان و حیوانات ایجاد عوارض سیستمیک شدید در اونها می‌نمایند، در دنیا شناخته شده‌اند.


بررسی امکان جدا سازی هلیوباکتری پیلوری از شیر گوسفندان مشهد
وجود این عنکبوت در نواحی شمالی هستان خراسان قطعی اتست .


کنترل بیولوژیکی کنه های سخت جنس هیالوما در پی سفالوس توسط قارچ های بیماریزای حشرات جنس های ورتیسلوم و بواریا در آزمایشگاه
و شواهدی دال بر وجود احتمالی این جانوران در هستانهای هرمزگان، ایلام و لرستان موجود هست .


مقایسه تجزیه پذیری دو نوع چربی محافظت شده در شکمبه و اثر آن بر گوارش پذیری فیبر
در این مطالعه سعی می‌شود با جستجوی و جمع‌آوی نمونه از نقاط مختلف که احتمال وجود عنکبوت Black widow در اونها قطعی یا مشکوک هست به بررسی سیستماتیک و شناسایی دقیق اونها پرداخته شود.


ارزشیابی بالینی اثرات طب سوزنی در روند التیام ضایعات تاندونی
علاوه بر این بیولوژی عمومی اونها مورد بررسی برنامه گیرد.


اثرات تتین بر التیام زخم در سگها جینه های هیستولوژیک
پس از جمع‌آوری انبوه نمونه‌ها، روشهای مختلف زهرگیری از اونها آزمای می‌شوند و نهایتا با انتخاب کارآمدترین روش سعی می‌نمائیم زهر عنکبوت مذکور را برای مطالعات بدی هستخراج نمائیم.


بررسی ژنهای حمله وری وحدت دوسویه های سلامونلاانتریکا جدا شده در ایران


تشخیص رادیوگرافی هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه در سه تولید شیر آفریقایی
نمایه ها:


88 out of 100 based on 78 user ratings 328 reviews

گزارش سه مورد پارانورکولوزیس در بز وحشی با ضایعات پروماتوزوتوبرکولوئید
ارزیابی اسپرم اپیدیدیمی شتر کوهانه
تشخیص و شناسایی سالمونلاها (سالموتلاتیقی موریوم ) در مدفوع گاو به وسیله جداسازی ایمیدنومگتیک و ‏‎PCR‎‏ چندگانه ای
استفاده از روش انگشت نگاری ‏‎‎‏‏‎IS200‎‏ جهت تاپتیگ سالمونلا آیورتوس اولین های جدا شده از مناطق جغرافیایی مختلف ایران
بررسی سرولوژیکی بروسلوز در انسان، گوسفند و بز در قسمت مرکزی ایران
بررسی سرولوژیکی آلودگی به ‏‎Neospora Caninum‎‏ با روش پادتن های درخشان غیرمستقیم ‏‎IFA‎‏ و نقش احتمالی آن در سقط جنین گاوهای شیری گاوداریهای اطر
تعیین جنسیت و مرحله رسیدگی در ماهی چالباش به کمک اولتراسونوگرافی
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*