جداسازی عامل برونشیت عفونی طیور


جداسازی عامل برونشیت عفونی طیور
بیماری برونشیت عفونی طیور از مهمترین بیمایهای مرغ و خروس هست که به علت واگیری بالا و حساس بودن طیور در هر سن (بخصوص در جوجه‌ها) نسبت به این بیماری ، هر ساله موجب خسارات فراوانی میشود.


بررسی ایمنی زایی و عوارض بالینی دو نوع واکسن اوریون تهیه شده با سوشهای محلی 12 ‏‎RS#‎‏ و هوشینو ژاپنی
یکی از مشکالات تشخیص Ib ، مشترک بودن علائم بالینی و کالبدگشائی این بیماری با بیماریهای چون نیوکاسل ، لارنگوتراکئیت ، کریزای عفونی و مایکوپلاسماها میباشد.


تعیین ترادف ژنی ‏‎IIN‎‏ سوشهای بومی ویروس نیوکاسل و مقایسه آن با توالی های موجود این ویروس در بانک ژن
در این طرح بمنظور شناسائی بیمای Ib در مرغان گوشتی و تخمگذار مشکوک به بیماری ، مطالعه هیستوپاتولوژی و جداسازی عامل اون مورد نظر هست .


بررسی در زمینه تهیه آزمایشگاهی واکسن کلی باسیلوز در طیور


بررسی اثر بره موم زنبور عسل در عملکرد سیستم ایمنی طیور واکسینه شده علیه بیماری گامبورو
نمایه ها:


88 out of 100 based on 88 user ratings 538 reviews

تولید آزمایشگاهی و ارزشیابی واکسن سویه 51 [[RB]] بروسلا آبورتوس
بررسی ارتباط ترکیبات اصلی شیر با شاخص های متابولیسم انرژی و پروتئین در پروفایل متابولیک گاوهای بالغ هوشتین
بررسی پاتولوژیک و باکتریولوژیک ضایعات رحم و تخمدان در گاو
بررسی فراوانی سارکوسیست در دامهای کشتاری شیراز
مطالعه روی تهیه واکسن آزمایشی ضد کریپتوسپریدیوز نشخوار کنندگان (بره) و ارزشیابی تاثیر آن از نظر پیشگیری
شناسایی و تعیین هویت آنتی ژن غالب ایمنی در تیلریا هیرسی
تاثیر الکالوئید کامل گیاه اسفند در درمان بیماری تیلریوز بدخیم گوسفندی
بررسی تغییرات هیستومرفولوژیک پرزهای زبان در گوسفند بعد از تولد
بررسی تاثیر آسپیرین بر روی فراهمی بیولوژیکی تتراسایکلین در انسان، سگ و گوسفند
طراحی و ساخت یک نمونه دستگاه تهیه عصاره بافت
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*