تعیین آنتی‌بادیهای خنثی کننده و ایمنی در برابر تیپهای OA و Asial ویروس تب برفکی در بین گاوهای ایران

جداسازی، شناسایی و تعیین هویت و ویروس نیوکاسل در مرغداریهای استان
مطالعه هیداتیدوزیس در دامهای کشور فاز اول مطالعه وضعیت آلودگی گوشتخواران وحشی 20 اکینوکوکوس گرانولوزوس در غرب کشور
بررسی اثر بده موم زنبور عسل در عملکرد سیستم ایمنی طیور واکسینه نشده علیه بیماری گامبورو
تعیین انتشار بیماریهای قارچی زنبور عسل
تعیین انتشار جغرافیایی بیماریهای قارچی زنبور عسل در کندوهای استانهای تهران ، گیلان ، مازندران، گلستان ، اردبیل و آذربایجان غربی
واکسیناسیون همزمان گاوها برعلیه دو بیماری تب برفکی و طاعون گاوی
Facebook Connect - publishUserAction template problem
How to use Facebook connect to login in to my database?
Facebook Post Link Image
Facebook API: Applying for the publish_stream Permission
Facebook page: How to add a customized box at the bottom left side of wall tab?
Facebook Google Analytics
What's the proper way to add Facebook Connect and their xmlns to (X)HTML5?
How can I display user comments for a Facebook Event or Group on my website?
Is it better to ask questions about Facebook Connect on stackoverflow, or the Facebook developer forum? [closed]
Granting offline_access, read_stream, and publish_stream from facebook IFRAME app

تعیین آنتی‌بادیهای خنثی کننده و ایمنی در برابر تیپهای OA و Asial ویروس تب برفکی در بین گاوهای ایران
عیار اونتی‌بادیهای خنثی‌نماينده تیپهای O,A و Asial ویروس تب برفکی در سرم خون 2000 راءس گاو مربوط به هستانهای گوناگون کشور تعیین خواهد شد.


شناسایی فیمبرهای سویه های بیماریزای اشریشیاکلی طیور
بر پايه عیار بدست آمده، میزان گاوهای ایمن در برابر هر یک از ویروسها بدست خواهد آمد.


جداسازی و تعیین هویت و ویروس نیوکاسل


تعیین شیوع بیماری آگالاکسی در استان قم
نمایه ها:


82 out of 100 based on 52 user ratings 502 reviews

جداسازی. شناسایی و تعیین و بررسی نیوکاسل در مرغداری های استان قم
مقایسه دو نوع روغن ساخت داخلی خارجی در ساخت واکسن کشته روغنی
تعیین شیوع بیماری آگالاکسی در استان آذربایجان غربی جداسازی و شناسائی ژنتیکی عوامل مایکو پلاسمای مسبب آن با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پ
جداسازی و شناسایی مایکوپلاسماهای بیماریزای طیور صنعتی و تعیین حساسیت آنها به داروهای موجود
بررسی اثر جریان الکتریسیته ولتاژ قوی بر باکتری مایکوپلاسمای موجود در سرم های با منشائ حیوانی
پژوهش در تهیه واکسن پل والان کلستریدیایی توکسویید خالص و مقایسه آن با واکسن پلی والان باکترین
تولید آزمایشی واکسن کلستریدیوم سپتیکوم در فرمانتور و مقایسه آن با واکسن تهیه شده به روش کلاسیک
مقایسه تعیین 50% واکسن تب برفکی در خوکچه هندی و گوساله حساس
تهیه واکسن زنده و تخفیف حدت یافته کشت سلولی برای کنترل اکتیماری مسری گوسفندان در ایران
نقش فراکسیون های ‏‎PPO‎‏ در ارزیابی حساسیت تاخیری و بررسی اثر بخشی واکسن ‏‎BCC‎‏
مقایسه حساسیت سلول لاین ‏‎B.T‎‏ و سلول پرایمری کلیه بره ‏‎(L,K)‎‏ به سوش واکسینال آبله گوسفندی
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*