بررسی کشتارگاهی میزان آلودگی کبد بز و گوسفند اهواز به انگلهای کرمی


بررسی کشتارگاهی میزان آلودگی کبد بز و گوسفند اهواز به انگلهای کرمی
با توجه به نیاز جامعه در حال رشد به اصلی‌ترین اصول بهداشتی و تهیه غذا و پروتئین و افزایش تولیدات دامی، بررسی و تحقیق در رابطه با میزان آلودگی انگلی از جمله اشاعه آلودگی در کبد نشخوارنمايندگان کوچک اجتناب‌ناپذیر هست .


گزارش یک مورد سل پیشرفته همراه با ضایعات نخاعی ( بیماری پات ) در یک قلاده میمون رزوس خانگی
آلودگی انگلی کرمی بز و گوسفندهای علامت‌گذاری شده در کشتارگاه اهواز طی یک دوره یک ساله بررسی می‌شود.


مطالعات شاخصهای ریخت شناسی و ژنتیکی اکینوکوس گرانولوزوس در ایران
تحقیق مذکور از طریق بررسی کبد نمونه‌برداری شده، تکمیل فرمهای اطلاعاتی، تعداد، نوع، سن کشتار و با عنایت به داروهای مصرفی ضد انگلی انجام می‌شود.


مشخصات مولکولی ژن هماگلوتینین ویروسهای آنفلونزا طیور ‏‎N2‎‏ و ‏‎H‎‏ جدا شده در ایران
از جمله اهداف طرح شناسایی سیستماتیک کرمهای کبدی و فراوانی در یک دوره 12 ماه و ارائه راه‌حلهای مطلوب می‌باشد.


ارزیابی اثرات کتین و کیتوسان بر روند التیام زخم باز در اسب


ارزیابی واکسن سونیک و بومی کلی باسیل بر علیه کلی باسیلوز طیور


88 out of 100 based on 48 user ratings 1048 reviews

انجماد جنین موش به روش سریع و با استفاده از مخلوطی از دو سرما محافظ اتیلن گلیکول و گلیسرول
پوشش مجدد سر استخوان ران با استفاده از استخوان غشایی جمجمه
بررسی میزان توزیع سویه های بومی و تیپ توکسین کلستریدیوم بوتولیتوم در بعضی از ماهیان دریایی شمال و جنوب و پرورشی ایران
عفونت اسراتیو پوستی در ماهیان گلدینش ‏‎(Carassius auratus)‎‏ در اثر آلودگی ، قارچ ساپرولگنیا و فلکسی باکتریها
مطالعه بیماریهای ماهیان زینتی در ایران
ارزیابی تاًثیرداروهای مدردرماکیان تخمگذار
بررسی اثر ژل رویال برای باکتری لیستریا مونوسیتوژنز
مطالعه هیستوپاتولوژیک بیماری یون در گاوهای کشتارشده در کشتارگاه شهرکرد
بررسی سرولوژیک لوکوزویروسی گاو و مخاطرات بهداشتی آن برای سلامت انسان در منطقه شهرکرد
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*