بررسی اثرات سیتوپاتیک سویه‌های جدا شده هلیکوباکتر پیلوری در ایران در شرایط Invitro و Inviro


بررسی اثرات سیتوپاتیک سویه‌های جدا شده هلیکوباکتر پیلوری در ایران در شرایط Invitro و Inviro
بررسی فاکتورهای ویرولانس سویه‌های ایرانی هیلوباکترپیلوری در توانائی بیماریزائی اون در بافت معده و دئودنوم و ایجاد گاستریت فعال مزمن و زخمهای پپتیکی (زخم اثنی عشر و معده) و احتمالا" کارسینومای معده حائز اهمیت فوق‌العاده هست و نشناخته‌ها در این باره فراوان هست .


جداسازی و شناسایی سویه‌های بومی هموفیلوس پاراگالنارم در مزارع مرغ تخمگذار
مطالعه اثرات اونزیم اوره آز و سیتوکسین بر روی انواع گوناگون دودمانهای سلولی با منشاء اپیتلیالی و همچنین بررسی میزان چسبندگی باکتری بر روی این سلولها در آزمایشگاه می‌تواند به درک مکانیسماهی بیماریزائی کمک کند.


جداسازی و شناسایی گونه‌های مختلف پاستورلا از مرغداریهای صنعتی
بعلاوه سویه‌های ایرانی هلیکوباکترپیلوری ممکن هست برای ویژگیها و صفات منحصر به خود داشته باشد که مطالعه اونها نیز مار را در این راه یاری خواهد داد.


جداسازی یک کلن مناسب و حساس‌تر به ویروس تب برفکی از سلول BHK-21


مطالعه اثرات استرس حمل و نقل بر روی محتوای مایع شستشوی برونکوالوئولر بر ریه گوساله
نمایه ها:


88 out of 100 based on 58 user ratings 358 reviews

مطالعه ایمن‌زائی و بیماری‌زائی سویه I2ویروس نیوکاسل در ماکیان
مطالعه بیماریزائی سالمونلاپولوروم در بلدرچین‌های ژاپنی جوان
مطالعه تغییرات تکاملی ضریب رشد آلومتریک و ساختار هیستوری مرفولوژیک نخاع شوکی در سگ و گربه
مطالعه تغییرات ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون فقرات در حیوانات آزمایشگاهی: خرگوش ، خوکچه هندی و موش صحرائی
مطالعه مرفولوژیک عصب سیاتیک در زندگی پس از تولد سگ
مطالعه مرفومتریک آئورت حیوانات آزمایشگاهی در زندگی پس از تولد
مطالعه ویروس اثرات ضد باکتریایی بره موم زنبور عسل روی باکتری باسیلوس لاروا
مطالعه هیداتیدوزیس در دامهای کشور-مطالعه وضعیت آلودگی نشخواران وحشی به اکینوکوکوس گرانولوزوس در غرب کشور
مقایسه عمل‌آوری نمونه بافتهای نرم بیولوژیک به طریق کوتاه‌مدت و بلندمدت جهت استفاده در میکروسکوپ الکترونی
هماگلوتنین و نورآمینیداز ویروس N2 و H آنفلونزای طیور و بررسی کارآیی آنها در آزمایشات M.I و N.I
search facebook application info using api key
What information does Facebook connect actually give a developer
Why do I get a popup instead of an in-page modal dialog box when call requireSession or click on fb:login-button?
Can someone give an example of auth.getSession for facebook dev?
How does Facebook Sharer select Images and other metadata when sharing my URL?
Is there a way to set the title in showFeedDialog?
How can I block until the user hits the hits “close” on FB.Connect.logout?
Force user to enter login even if logged in with Facebook Connect
Can I use the facebook credentials to for users to access my site?
How can I fetch full name and picture from any user's Facebook page?
*