بررسی حساسیت و ویژگی سنجش پروتئین ادرار 24 ساعته در تشخیص درجات مختلف نفروپاتی دیابتی

اگزوفتالمی
بررسی نحوه تغذیه زیر 6ماه مراجعه کننده به درمانگاه اطفال بیمارستان شهید مصطفی خمینی در سال 1378
بررسی یافته های رادیولوژیک تروما به اندام ها در مجروحین جنگی ارجاعی به بیمارستان شهید مصطفی خمینی از سال 68-1362
بررسی فراوانی و علل انجام سزارین در بیمارستانهای دانشگاه شاهد
بررسی فراوانی و تعیین رابطه هر یک از عوامل خطر با ابتلا به هپاتیت ‏‎B‎‏ در افراد ‏‎HBsAg‎‏ مثبت در بیمارستان شهید مصطفی خمینی در طی سالهای 79
بررسی میزان عوارض مادری و نوزادی در 700 مورد بارداری پس از موعد در بیمارستان حضرت زینب(س)
تعیین ارزش تشخیصی میزان تومور مارکر ‏‎P53‎‏ جهت افتراق توده های خوش خیم و بدخیم پستان در مقایسه با پاتولوژی
بررسی میزان شیوع اختلال دید رنگ در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ورودی 73-70 (مقطع بالینی و اینترنتی)
بررسی نتایج تست ‏‎FNA‎‏ تیروئید در بخش پاتولوژی بیمارستان شهید رهنمون و مقایسه
بررسی شیوع ابتلای ‏‎CNS‎‏ در بیماران لوسمی حاد بستری شده در بخش اطفال بیمارستان دکتر شیخ از سال 1377 الی 1381
بررسی تغییرات ‏‎RDW‎‏ در مراحل مختلف آنمی فقرآهن(شامل تشخیص، شدت بیماری ، طول درمان و درمان کامل)
بررسی میزان رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی مبتلا به ‏‎MI‎‏ شرکت کننده در طرح ‏‎MI‎‏ مرکز تحقیقات قلب
بررسی خصوصیات بالینی و آزمایشگاهی بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه با ‏‎ASO‎‏ بالا
Mod Rewrite with Joomla
htaccess redirect problem
301 Htaccess Redirect Rule
301 Redirect Rule
mod rewrite everything but one request_uri
Mod_rewrite Question
.htaccess mod_rewrite - how to exclude directory from rewrite rule
mod_rewite advice
Simple Help with htaccess
.htaccess Multiple redirects
*