بررسی میزان آگاهی مادران در مورد نیازهای بهداشت جسمی روانی و اجتماعی کودکان در سنین مدرسه در دبستانهای دولتی شهر تهران

مقایسه سلامت عمومی و کیفیت خواب در دو گروه پرستاران شیفت ثابت و شیفت در گردش مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1385
بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با امید در مراقبین بیماران اسکیزوفرن مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهر تهران در سال 1385
بررسی تنش شغلی پرستاران و ارتباط آن با حمایت اجتماعی دریافت شده در پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- 1385
بررسی مقایسه‌ای رفتارهای بهداشتی دانشجویان کارشناسی رشته پرستاری وغیر پرستاری دانشگاههای منتخب شهر تهران 1384
بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و ارتباط آن با کیفیت زندگی و فعالیت های روزانه در سالمندان منطقه غرب تهران در سال 1384
بررسی "برنامه آموزش روانی "بر میزان"بار خانواده" در خانواده های بیماران اسکیزوفرنیک در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی در سال 1386
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی میزان آگاهی مادران در مورد نیازهای بهداشت جسمی روانی و اجتماعی کودکان در سنین مدرسه در دبستانهای دولتی شهر تهران
از اونجایی که کودکان تمامی آینده هر کشور و سرمایه واقعی هر ملتی هستند، و اگر به رشد طبیعی و سلامت کامل چنین سرمایه‌های عظیمی توجه کافی نشود، نسل آینده از وقته خویش عقب خواهد ماند.


بررسی تاثیر شعر درمانی گروهی بر وضعیت روانی ورفتاری بیماران اسکیزوفرنیک بستری در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی در سال 1385
کودکی که امروز به غذا و بهداشت و آموزش کافی دسترسی نداشته باشد، در آینده موجودی معلول و از نظر جسمی و ذهنی عقب مانده خواهد بود.


بررسی تاثیر ساکشن به دو روش سیستم باز و بسته بر علائم حیاتی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه
او فقط یک بار موقعيت رشد دارد و اون امروز هست نه فردا.


تاثیر وضعیت دمر (Prone) بر اکسیژناسیون و علائم فیزیولوژیک بیماران تحت تهویه مکانیکی
کودکی که امروز سلامتی خود را از دست بدهد دیگر نمی‌توان بطور کامل این کمبود را جبران نمود (حسینی، 1367، ص 10-11).


بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه تهران در سال 1384
مرندی (1364).


بررسی تاثیر طب فشاری بر سطح اضطراب بیماران قبل از اعمال جراحی شکم
معتقد هست که کودکان امروز یعنی تمامی فردای کره زمین، پی بردن به ارزش وجودی اونها می‌تواند آینده‌ای بهتر و ارزنده‌تر پیش روی ملل بگذارد.


بررسی و مقایسه سبک زندگی در افراد 65 -24 ساله دارای فشار خون طبیعی و پرفشاری خون، ساکن در منطقه کوثر شهر قزوین
کودک سالم بطور طبیعی رشد خواهد کرد.


بررسی مقایسه‌ای عوامل موثر بر بهره‌وری از دیدگاه پرستاران و مدیران در بیمارستان‌های منتخب سال 1385
طبق نظر ولایتی (1364)، رشد و سلامت کودک را می‌توان مرتبط با مراحل مختلف زندگی او دانست (ص 5).


بررسی تاثیر پیگیری تلفنی توسط پرستار(تله نرسینگ) بر میزان تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان به دیابت نوع دوم
که یکی از مراحل مهم اون، دوران سوم کودکی، یعنی شش سالگی تا دوازده سالگی هست که دوره دبستان خوانده می‌شود (شفیع‌آبادی، 1366، ص 79).

کودکان در این سنین یکی از مهمترین مراحل زندگی خود را سپری می‌نمايند و با توجه به قدرت فراگیری خاصشان در این سنین، برای زندگی آینده نیز آماده می‌شوند.

در این دوران، خانواده و مدرسه و جامعه از نقطه نظر بهداشت جسمی، روانی و اجتماعی تاثیر عمیقی در اونها خواهد گذاشت و اونان را که پدران و مادران و همچنین صاحب‌نظران و رای دهندگان آینده هستند، می‌پروراند (احمدزاده، 1356، ص 208 و 207).

جنبه‌های گوناگون رشد را می‌توان چنین خلاصه کرد: -1 رشد جسمانی -2 رشد عاطفی -3 رشد شخصیتی یا اجتماعی.

و هر کدام از این سه جنبه، نیازهای خاص اون حیطه را بوجود می‌آورد که باید به اون توجه بشود (شفیع‌آبادی، 1366، ص 79).

تردیدی نیست که آگاهی مادر یعنی فردی که عامل بدنیا آمدن کودک بوده هست تاثیری مستقیم بر رشد جسمی، روانی و اجتماعی یا به عبارت دیگر بر سلامت کودک خواهد داشت زیرا آگاهی مادر در زمینه رشد و سلامت جسمانی کودک باعث می‌شود که او در این سنین از سلامت خوبی برخوردار شود.
82 out of 100 based on 82 user ratings 532 reviews

بررسی تاثیر گیاه زنجبیل بر میزان تهوع و استفراغ بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
بررسی تاثیر تور‌ آشنا سازی بر اضطراب کودکان سن 11-5 ساله قبل از اعمال جراحی انتخابی در بیمارستان رازی مرند
بررسی تاثیر آموزش خودکارآمدی بر تغییرات وزن بیماران دیالیزی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1388
بررسی ارتباط بین نوع الگوی خواب (صبحگاهی -عصرگاهی) پرستاران شیفت کار و کیفیت خواب آنان
بررسی کیفیت زندگی بیماران بعد از عمل پیوند عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به مراکز آموزشی-درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران د
بررسی تاثیر آموزش بر رفتارهای تغذیه ای پیشگیری از سرطان در مادران دانش آموزان منطقه 17 شهر تهران سال 1387-88
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*