بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده و کیفیت زندگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران -1386

متوسط قیمت تمام شده یک جلسه همودیالیز در بخشهای همودیالیز بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1376
بررسی تاثیر آرام‌سازی بنسون بر میزان شاخص‌های فعالیت بیماری، بیماران روماتوئیدی مراجعه‌کننده به درمانگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی بیما
بررسی تاثیر موسیقی بر میزان اضطراب بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستانهای منتخب شهرستان ساری، 1379
بررسی نظرات مربیان پرستاری در ارتباط با برنامه‌ریزی آموزش بالینی براساس آرایش دروس مصوبه 1371 شورای عالی برنامه‌ریزی در دانشکده پرستاری
بررسی تاثیر گروه درمانی آموزشی بر میزان عزت نفس دختران نوجوان مقطع راهنمایی شهرستان دورود
بررسی احساسات مددجویان بستری در بخش‌های جراحی عمومی در رابطه با چگونگی رعایت قلمرو انسانی و فضای شخص آنها، در بیمارستانهای وابسته به دانش
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up
بررسی وضعیت سلامتی دانش‌آموزان پسر 6-12 ساله شهر سراوان در سال 1378
مقایسه اثرات سه روش اسکراب جراحی دو، چهار و شش دقیقه با محلول ضدعفونی‌کننده بتادین بر میزان آلودگی دستهای تیم جراحی اتاق عمل، مراکز آموزش
بررسی تاثیر بازی درمانی بر تکامل اجتماعی کودکان 4-6 ساله دچار تاخیر تکامل اجتماعی در شیرخوارگاه آمنه در سال 1376
بررسی تاثیر ملاقات پرستاری قبل از عمل جراحی سزارین بر مدت زمان بازگشت از بیهوشی مددجویان مراجعه‌کننده به یکی از بیمارستانهای وابسته به عل
بررسی میزان تاثیر آموزش بر شیوه‌های مقابله‌ای مادران دارای کودک عقب‌مانده ذهنی آموزش‌پذیر (گروه مورد و شاهد) مدرسه استثنایی لاله یاسوج س
بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر اضطراب بیماران قبل از عمل سنگ‌شکنی در بیمارستان بقیه‌الله تهران، سال 1378
بررسی مشکلات و میزان رضایت بکارگیری دیالیز صفاقی مداوم سرپائی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه در ایران سال 1377
بررسی علل اقدام به خودکشی به روش خودسوزی از نظر مراجعین به بیمارستان شهدای عشایر شهر خرم‌آباد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال 1378
بررسی میزان بروز عفونتهای ادراری بیمارستان و عوامل مساعدکننده آن در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام حسین (ع) در سال 1378
بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو الگوی آموزشی معلم‌مدار و فردمدار بر میزان یادگیری مهارتهای پرستاری دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری دانشگاه عل
بررسی عوامل بر بهره‌وری نیروی انسانی ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور سال 1375-1376
بررسی میزان شیوع و عوامل مساعدکننده هپاتیت ویروسی C در بیماران تحت همودیالیز در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1378
بررسی میزان رضایت پرسنل درمانی شاغل در بیمارستانهای آموزشی و ابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران از اجرای طرح کارانه سال 1377
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*