بررسی نظرات مدیران پرستاری از عملکرد فارغ التحصیلان رشته پرستاری

بررسی تأثیر تحریکات لمسی بر وضعیت خواب و بیداری شیرخواران مقیم در شیرخوارن مقیم در شیرخوارگاه‏‎‎‏های تحت نظر سازمان بهزیستی شهر تهران در
بررسی مقایسه‏‎‎‏ای حسابرسی خدمات پرستاری ارائه شده به بیماران تحت عل جراحی عروق کرونر بستری در بخش‏‎‎‏های آی-سی-یو جراحی قلب بیمارستان
مقایسه وضعیت روانی-اجتماعی زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز ناباروری منتخب شهر تهران سال 1381
بررسی رفتار خوردگی آلیاژهای Ti6A14V و‏‎Ti6A17Nb ‎‏ در محلول‌های فیزیولوژیک بدن در شرایط مختلف
بررسی تاثیر آموزش احیا‏‎ء‎‏ قلبی-ریوی پایه بر آگاهی و عملکرد دانش‏‎‎‏آموزان سال سوم دبیرستانهای دخترانه شهرستان بجنورد سال 1381
بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی در طراحی نمودار باقیمانده‌ها برای مقابله با خود همبستگی در نمودارهای MCUSUM
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up
بررسی مراقبتهای دریافت‏‎‎‏شده بهداشت باروری طی دوران معلولیت در زنان معلول جسمی حرکتی عضو جامعه معلولین ایران، شهر تهران، سال 1382
بررسی مقایسه ای تأثیر دو روش تن آرامی بنسون و تکرار اذکار مستحبی بر وضعیت اضطراب بیماران قبل از اعمال جراحی شکم
بررسی تأثیر ماساژ پاها بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش آی-سی-یو بیمارستان شهدای تجریش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
بررسی تأثیر مراقبت پرستاری در منزل بر عوارض ناشی از بی حرکتی بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در منزل در شهرستان سمنان سال 1382-1381
بررسی ارتباط سقط و ابتلا به سرطان پستان
بررسی ارتباط بین درک پرستاران از رفتارهای اقتدار بخش سرپرستاران و اقتدار شغلی خود در بیمارستانهای آموزشی شهر خرم آباد، سال 1382
بررسی مقایسه‏‎‎‏ای عوامل خطرزای ابتلا به سکته مغزی نوع ایسکمیک و هموراژیک در بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی-درمانی وابسته به دانشگ
بررسی ارتباط خودپنداره با درک از قدرت و همبستگی در روابط خانوادگی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی حضرت فاطمه (س)
جداسازی لاکتوفرین از نوتروفیل‌های بیماران آلوده به ویروس هپاتیت (C)
مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانواده با سالمندان مقیم سرای سالمندان (شهر تهران-1382)
بررسی تاثیر مشاوره با خانواده بر سبک زندگی و کنترل فشار خون زنان مبتلا به هیپرتانسیون روستای نیماور شهرستان زنجان در سال 1383
بررسی عوامل موثر بر مرگ مادری در استان کردستان در سالهای 1381-1377
بررسی ارتباط آلودگی هوا با وزن زمان تولد و نسبت تولد نوزاد کم وزن در شهر تهران 1381
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*