درد و ناراحتی بیماران سالمند بخش مراقبت ویژه مقایسه تجارت درد بیماران با ارزیابی پرستاران از این تجارت در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه عل

بررسی تاثیر آموزش تن آرامی بر سطح اضطراب آشکار دانشجویان سال اول پرستاری در بدو ورود به محیط بالینی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علو
بررسی صدمات جسمی ناشی از ضرب و جرح و علل آن در زنان مراجعه کننده به مرکز پزشکى قانونی شهر تهران در سال 1382
بررسی درک پرستاران از آموزش به بیمار و عوامل تسهیل کننده و باز دارنده آن در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1382
بررسی عوامل تنیدگی زا و شیوه های سازگاری در خانواده های بیماران روانی مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی شهید بهشتی کرمان در سال 1382
بررسی تأثیر تحریکات لمسی بر وضعیت خواب و بیداری شیرخواران مقیم در شیرخوارن مقیم در شیرخوارگاه‏‎‎‏های تحت نظر سازمان بهزیستی شهر تهران در
بررسی مقایسه‏‎‎‏ای حسابرسی خدمات پرستاری ارائه شده به بیماران تحت عل جراحی عروق کرونر بستری در بخش‏‎‎‏های آی-سی-یو جراحی قلب بیمارستان
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

درد و ناراحتی بیماران سالمند بخش مراقبت ویژه مقایسه تجارت درد بیماران با ارزیابی پرستاران از این تجارت در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه عل
مقدمه: درد مهم ترین عاملی هست که بیماران را وادار به درخواست کمک از سیستم های مراقبت بهداشتی، درمانی می کند .


مقایسه وضعیت روانی-اجتماعی زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز ناباروری منتخب شهر تهران سال 1381
مطالعات نشان داده هست که بیماران بستری در بخش مراقبت های حاد مانند بیماران سرطانی، بیماران سپس عمل جراحی و بیماران بخشهای ویژه اغلب درد جسمی شدیدی را تجربه می نمايند .


بررسی رفتار خوردگی آلیاژهای Ti6A14V و‏‎Ti6A17Nb ‎‏ در محلول‌های فیزیولوژیک بدن در شرایط مختلف
تعداد زیادی از بیماران بستری در بخشهای مراقبت حاد و ویژه را افراد سالمند 65 سال و بالاتر تشکیل می دهند .


بررسی تاثیر آموزش احیا‏‎ء‎‏ قلبی-ریوی پایه بر آگاهی و عملکرد دانش‏‎‎‏آموزان سال سوم دبیرستانهای دخترانه شهرستان بجنورد سال 1381
در بخش مراقبت ویژه درد یک مشکل عمده می باشد زیرا می تواند باعث تنش روانی و جسمی مهمی شده و در نتیجه بر روند بهبودی بیمار تاثیر منفی بگذارد .


بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی در طراحی نمودار باقیمانده‌ها برای مقابله با خود همبستگی در نمودارهای MCUSUM
از این رو ارزیابی پرستاران از درد، انتخاب مداخلات اون در تاثیر اون در تسکین موثر درد مهم می باشد .


بررسی تأثیر موسیقی بر میزان اضطراب کودکان سن مدرسه بستری در بیمارستان کودکان طالقانی گرگان 82-81


بررسی مراقبتهای دریافت‏‎‎‏شده بهداشت باروری طی دوران معلولیت در زنان معلول جسمی حرکتی عضو جامعه معلولین ایران، شهر تهران، سال 1382


94 out of 100 based on 64 user ratings 664 reviews

بررسی مقایسه ای تأثیر دو روش تن آرامی بنسون و تکرار اذکار مستحبی بر وضعیت اضطراب بیماران قبل از اعمال جراحی شکم
بررسی تأثیر ماساژ پاها بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش آی-سی-یو بیمارستان شهدای تجریش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
بررسی تأثیر مراقبت پرستاری در منزل بر عوارض ناشی از بی حرکتی بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در منزل در شهرستان سمنان سال 1382-1381
بررسی ارتباط سقط و ابتلا به سرطان پستان
بررسی ارتباط بین درک پرستاران از رفتارهای اقتدار بخش سرپرستاران و اقتدار شغلی خود در بیمارستانهای آموزشی شهر خرم آباد، سال 1382
بررسی مقایسه‏‎‎‏ای عوامل خطرزای ابتلا به سکته مغزی نوع ایسکمیک و هموراژیک در بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی-درمانی وابسته به دانشگ
بررسی ارتباط خودپنداره با درک از قدرت و همبستگی در روابط خانوادگی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی حضرت فاطمه (س)
جداسازی لاکتوفرین از نوتروفیل‌های بیماران آلوده به ویروس هپاتیت (C)
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*