مطالعه و بررسی ژئوشیمیایی و هیدروشیمیایی و شناخت فازهای رسوبات شیمیایی حوضهء رسوبی تبخیری دریاچه ارومیه


مطالعه و بررسی ژئوشیمیایی و هیدروشیمیایی و شناخت فازهای رسوبات شیمیایی حوضهء رسوبی تبخیری دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه با وسعت نزدیک به 5500 کیلومترمربع، بزرگترین و شورترین آبگیر داخلی ایران هست .


بررسیهای لرزه زمین شناختی و خطر زلزله گسلش در ساختگاههای شهری و روستایی ( مرحل ه اول: ) شهرهای گلهار ، هشتگرد ، تبریز ، سهند و مجلسی
توسعه و تنوع حیات در آب دریاچه به علت شوری فوق‌العاده اون محدود می‌باشد.


تعیین مشخصات زمین محل استقرار دستگاههای شتاب نگار
دریاچه ارومیه از نظر شرایط اقلیم در منطقه نیمه‌خشک واقع هست .


معدنکاری و ذغال سنگ در ایران
شرایط اقلیم‌شناختی از قبیل درجه حرارت ، بارش‌های جوی، رطوبت نسبی، تبخیر و باد که برای پیش‌بینی تشکیل املاح تبخیری دریاچه ارومیه حائز اهمیت بوده، بررسی گردیده‌اند.


بررسی افزایش و حرکت زمین در روستاهای کبایر بخش بجنورد
شرایط مزبور نقش بسزائی در تشکیل املاح تبخیری از شوراب دریاچه ارومیه دارد.


مطالعه و نامگذاری گروهی از فسیلهای بی‌مهرگان ایران ( بازوپایان ، دوکفه‌ایها و پابرسران )
ویژگی‌های زمین‌شناختی و لیتوژیکی اطراف دریاچه ارومیه برای بررسی منشا شوری دریاچه حائز اهمیت هست .


تاسیس شبکه لرزه‌نگاری جهت پیش‌بینی زلزله و بهره‌گیری در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی مربوط به زلزله‌شناسی ، لرزه زمین‌ساختی ، زون‌بندی لر
گرچه منشا شوری آب دریاچه هنوز بخوبی شناخته نشده هست ولی با بررسیهای انجام گرفته، بنظر می‌رسد برخی از سازندها می‌تواند نقش مهمی را در شوری آب دریاچه ایفا نماید.


مطالعه پتروگرافی و پترولوژی سازند کرج در البرز مرکزی
رسوبات کف دریاچه نیز مطابق بررسیهای انجام گرفته توسط زمین‌شناسان عمدتا از نوع آواری، شیمیائی و بیوشیمیائی بوده و از عمر دریاچه کنونی بیش از ده هزار سال نمی‌گذرد.


مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده‌های آتشفشانی منطقه الوند خراسانلو ( شمال ابهر ) با نگرشی بر کانی‌زایی
آب دریاچه ارومیه از نظر ترکیب شیمیائی در ردیف شورابهای سدیم - منیزیم - کلر برنامه دارد.

ترکیب شیمیائی شوراب دریاچه ارومیه برپايه نمونه‌برداریهای انجام گرفته از نقاط مختلف دریاچه در سطح و عمق شناخته شده هست .

به منظور تجزیه و تحلیل ترکیب هیدروشیمیائی دریاچه ارومیه، داده‌های مربوط به نمونه‌برداریهای انجام گرفته از جمله غلظت یونها، وزن مخصوص و وزن باقیمانده خشک روی نمودارهای مختلف انتقال یافته و نتایج حاصل از اون در ارتباط با نوسانات فصلی و تغییرات سالیانه سطح آب دریاچه مورد بررسی برنامه گرفته هست .

بررسی مراحل ته‌نشست یونها با هستفاده از مدل تبلوربخشی تحت شرایط تعادل پایدار و بدون واکنش با محلولهای باقیمانده و همچنین در نتیجه کاهش درجه حرارت موضوع اصلی مطالعه را تشکیل می‌دهد.

تغییرات مولالیته هر کدام از یونهای اصلی شامل سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلر و سولفات و نیز تغییرات غلظت عناصر برم، بر، روبیدیم و ید در طول مراحل مختلف تبخیر خورشیدی به صورت نمودار ترسیم شده هست .

مراحل مختلف ته‌نشست املاح برپايه نمودارهای مزبور بعنوان حوضچه‌های نمک خوراکی، نمک ناخالص ، نمکهای پتاسیم‌دار و بیشوفیت معرفی شده‌اند.

تفکیک حوضچه‌های مزبور علاوه بر ترکیب شیمیائی شوراب و دانسیته بر مبنای ترکیب کانی شناختی املاح هر کدام از حوضچه‌ها نیز صورت می‌گیرد.

ویژگیهای کانی‌شناختی املاح نیز به دقت مورد بررسی برنامه گرفته و به تفکیک برپايه توالی ته‌نشست تعیین شده هست .

ترکیب شیمیائی شوراب دریاچه ارومیه، بررسی ژئوشیمیائی ته‌نشست املاح و ویژگیهای کانی‌شناختی املاح به تعیین املاح باارزش اقتصادی و نحوه هستحصال اونها کمک بسزائی نموده هست .

فرایند جامع ته‌نشست املاح همراه با برقراری دقیق تعادل جرم به صورت نمودار جریانی نشان داده شده و بالاخره روش کامل هستحصال املاح با در نظر گرفتن شرایط تبخیر خورشیدی و شرایط کاهش درجه حرارت در فصل زمستان توجیه گردیده هست .
82 out of 100 based on 82 user ratings 382 reviews