پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی لیسار(تالش)


پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی لیسار(تالش)
توده گرانیتی لیسار در شمال غرب ایران در رشته کوههای تالش واقع شده و بخشی از زون البرز غربی می‌باشد.


پترولوژی، ژئوشیمی و تحلیل ساختاری توده نفوذی شکرناب و گنبد ریوداسیتی شمال وندر
فاصله اون تا شهرستان هشت‌پر (تالش)در حدود 30 کیلومتر بوده و روندی شمالی-جنوبی دارد.


بررسی لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازند شمشک در خاور شهمیرزاد( جنوب خاوری البرز) با توجه ویژه به فون آمونیتی
مساحت تقریبی اون 40 کیلومتر مربع و مقطع اون نسبتا دایره‌ای بوده که ضلع غربی اون توسط گسل آستارا قطع گردیده هست .


بررسی پتروژنز لیستونیت ها در سنگهای الترا مافیک شمال نائین
سنگ میزبان اون بدرستی مشخص نبوده اما این توده توسط کنگلومراهای قاعده‌ای و پیش‌رونده کرتاسه فوقانی با کنتاکتی نامشخص پوشیده شده هست و بنابراین سن احتمالی توده گرانیتوئیدی لیسار قبل از کرتاسه می‌باشد.


بررسی کلینیکی و بیومتریک نتایج کاربرد ژل اتیلن دی آمینوتترااستیک اسید (EDTA) در پوشش سطوح عریان ریشه‏‎
در طبقه‌بندیهای موجود سنگهای آذرین، جزو سنگهای سینیوگرانیتی تا مونزوگرانیتی بوده و رگه‌های آپلیتی در اون دیده می‌شود.


بررسی نقش و کاربرد کانی های رسی در صنایع کاشی
انکلاوهای تیره و روشن ریزدانه نیز در اون وجود دارند.


چینه شناسی، میکروفاسیس و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه بالایی در شرق و جنوب شرقی تهران
بافت دانه درشت و رنگ صورتی داشته که در مقاطع نازک بافت پورفیروئیدی نشان می‌دهد.


پایانامه
کانیهای اصلی تشکیل دهنده اون عمدتا کوارتز، فلدسپات آلکالن و پلاژیوکلازسدیک بوده و بیوتیت زیرکن، آپاتیت و ...


بررسبی شرائط و مسائل زمین شناسی شهری کرمان
نیز در اون حضور دارند.

بافتهای گرانوفیری، میکروگرافیکی، هاله‌ای، اسفرولیتی و...

نیز در مقاطع نازک سنگ به صورت میکروسکوپی دیده می‌شوند.

روند تبلور از بیوتیت به سمت پلاژیوکلاز و سپس فلدسپات آلکالن و پس از اون رشد توام فلدسپات آلکالن و کوارتز و در انتها سیلیس باقیمانده به شکل کوارتز بی شکل، کاملا مشهود هست .

گرانیت مزبور گرایش پرآلومینی ضعیفی داشته و در سری ماگمائی ساب آلکالن تا آلکالی کلسیک واقع می‌شود.

از طرفی یک گرانیت نیمه عمیق هیپرسالوس بوده که در فشارهای کم و حرارتی در حدود 700 تا 800 درجه سانتیگراد تشکیل شده هست .

این توده گرانیتی را شاید بتوان جزو گرانیتوئیدهای در ارتباط با بالا آمدگی‌های قاره‌ای (CEUG) در نظر گرفت .

گرانیت لیسار، به جهت رنگ صورتی و هستحکام خوب دارای ارزش اقتصادی می‌باشد.
70 out of 100 based on 70 user ratings 1120 reviews