بررسی توانمندی‌های طبیعی حوزه‌های اکوتوریستی استان تهران


بررسی توانمندی‌های طبیعی حوزه‌های اکوتوریستی استان تهران
اکوتوریسم را به تعبیری می‌توان ملتقای مفاهیم موجود در باب طبیعت ، محیط زیست و جغرافیا نامید.


بررسی سنگ شناسی و ژئوشیمیایی سنگ‎های آذرین شمال غربی ساوه (شمال نیوشت )
از طبیعت به طور معمول در مقابل محیط مسکون یاد می‌شود و از اون به عنوان سرچشمه زیبایی، هنر و حتی حیات نام برده شده و تردیدی وجود ندارد که همیشه ممدوح اهل ادب و مقصد و غایت جهانگردان و سیاحان بوده هست .


زمین شناسی سنگ شناسی و تعیین ژنز معدن سرب دونا در البرز مرکزی
اگر چه امروزه به واقع "آلودگی محیط زیست " بوده که تعبیر "محیط زیست " را بر زبانها انداخته و همگان را متوجه اون کرده هست ، اما واقعیت اون هست که محیط زیست در تعبیری جامع‌تر از "طبیعت "، جهان ماست ، از چاردیواری خانه گرفته تا سرحدات سیارات و کواکب .


کانی شناسی و پترولوژی رودنژیتهای بخشی از افیولیتهای سبزوار(مناطق باغجر و سلیمانیه)
جغرافیا اما نگاهی دقیق‌تر و متکی به داده‌ها و یافته‌ها به جهان هست .


بررسی‏های پترولوژیکی و ژئوشیمیایی توده‏ی نفوذی رزگاه (شرق مهربان)شمالغرب ایران
از این رو به طور معمول جغرافیا دغدغه دست‌اندرکاران این دانش ، محیط زیست دلمشغولی علاقه‌مندان به "حیات و سلامتی" و "طبیعت " علاقه (و گاه حتی عشق) دوستداران زیبایی و پاکی محسوب می‌شود.


پترولوزی سنگهای اتشفشانی منطقه میاندشت شرق شاهرود
از این رو هنگامی که فرموده می‌شود اکوتوریسم ملتقای این هر سه هست ، می‌توان انتظار داشت کاری که در این زمینه انجام شده، ضمن برتابیدن ظرایف و دقایق علمی بتواند از عهده اقتدای به آرمان "سبز"ی که از اون انتظار می‌رود، نیز بربیاید.


بررسی تاثیر تحقیق و توسعه (R&D) بر سودآوری صنایع در ایران با تاکید بر صنایع استان خراسان
اکوتوریسم گذشته از اونکه امروزه خود به مرتبه یک صنعت پردامنه و فراگیر رسیده هست ، می‌تواند چاره‌ای مناسب برای حفظ عرصه‌های طبیعی باشد، که اندیشه حراست از اونها در مقابل سوداهای اقتصادی سخت واپس ننشسته هست ، چنانکه می‌بینیم، روزی نیست که در روزنامه‌ها خبری نخوانیم درباره نابودی و یا آلودگی یک پهنه دیگر از طبیعت کشور.


تجزیه و تحلیل رخساره های الکتریکی سازند آسماری در میدان مارون


بررسی ماگماتیسم تفرش در رابطه با ژئوشیمی مواد معدنی


82 out of 100 based on 52 user ratings 952 reviews