میکرواستراتیگرافی رسوبات پرمین تا میوسن زیرین در چاههای خلیج فارس (از بلندی قطر تا منتهی‌الیه شمالغرب خلیج)


میکرواستراتیگرافی رسوبات پرمین تا میوسن زیرین در چاههای خلیج فارس (از بلندی قطر تا منتهی‌الیه شمالغرب خلیج)
در اوایل دهه 1950 میلادی عملیات اکتشاف نفت در فلات قاره ایران در خلیج فارس شروع شد.


پالینوبایواستراتیگرافی سازندزاکین در کوه گهکم (شمال بندر عباس)
بدلیل مشارکت شرکتهای متعدد خارجی دراین امر هرکدام بنوبه خود بدون هیچگونه تلاش در زمینه مقایسه و تطبیق واحدهای لیتواستراتیگرافی حفاری شده در چاههای محدوده آبهای ایران با نواحی دیگر زاگرس ، از اسامی عربی سازندها در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هستفاده میکردند.


بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد چنگوره (آوج) و ارتباط آن در انتخاب روش مناسب آب بندی
متاسفانه عدم مطالعه دقیق میکرواستراتیگرافی سازندها و بکاربردن اسامی عربی این تصور نادرست را در اذهان بوجود آورد که خصوصیات چینه‌شناسی اونها متفاوت از رسوباتی هست که در نواحی دیگر زاگرس وجود دارد.


ژئومورفولوژی منطقه پشت دربند (زیر حوضه رودخانه رازآور) کرمانشاه با تأکید بر فرسایش
حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکنون در شرکت نفت فلات قاره ایران این اسامی آشناتر و رایج‌تر از اسامی واحدهای لیتواستراتیگرافی منطقه زاگرس در حفاری انجام شده بر روی خشکی هست .


ساخت و مشخصه یابی لایه های نازک سیستم ترکیبی ‏‎(WO3)ı-x-(Fe2O3)x ‎‏
بهرحال از طرف زمین‌شناسان شرکت نفت فلات قاره و نه سپس تشکیل طرح اکتشاف و حفاری خلیج فارس برای روشن شدن وضعیت چینه‌شناسی رسوبات در اون ناحیه اهتمامی نشد.


بررسی زمین شناسی مهندسی و روشهای بهسازی در زون‌های کارستی تونل سوم کوهرنگ بانگرشی ویژه بر محدود نعل اشکنان
بطوریکه حتی در برنامه پیش بینی زمین‌شناسی برای حفاری اکتشافی در نقاط جدید در خلیج فارس ستون پیش بینی سازندهارا اسامی نامانوس و غریب تشکیل داده بود در حالیکه پس از خاتمه حفاری تطابق چینه‌شناسی سازندها در بخش ایرانی خلیج فارس با نقاط دیگر زاگرس بوضوح به اثبات رسید.


متالوژنی افیولیت های خوی - ماکو با نگرشی ویژه بر انباشته های سولفوری در آتشفشانی های زیردریایی ناحیه قزل داش
بنابراین نیاز به تطبیق و مقایسه چینه‌های ناحیه خلیج فارس با سایر نقاط زاگرس هدف و نیت اصلی شروع مطالعه و بررسی دراین خصوص بود.


تحلیلی پترولوژیکی بر سنگ های دگرگونی شمال دریاچه زاینده رود با نگرشی ویژه بر پلی متامورفیسم
نتایج حاصل از مطالعات میتوانست مشخص کند که این واحدهای لیتواستراتیگرافی با سایر نقاط زاگرس مطابقت دارند یا نه و در صورت عدم مطابقت ، آیا سازندهای حواشی جنوبی خلیج فارس باشد یا اینکه واحدهای لیتواستراتیگرافی اون مستقل از هر دو ناحیه هست .


پتروژنز سنگهای آتشفشانی منطقه میاندشت شرق شاهرود
این بررسی طبعا" و نهایتا" آشنایی با وضعیت چینه‌شناسی ناحیه خلیج فارس از تنگه هرمز تا منتهاالیه شمالغرب را ایجاب می‌نمود.
70 out of 100 based on 80 user ratings 1030 reviews