پالینو استراتیگرافی و پالئوبیوژئوگرافی‌رسوبات دونین فوقانی در ناحیه چاریسه، شمال شرق اصفهان


پالینو استراتیگرافی و پالئوبیوژئوگرافی‌رسوبات دونین فوقانی در ناحیه چاریسه، شمال شرق اصفهان
رسوبات دونین در شمال شرق اصفهان (غرب چاریسه) از دو واحد سنگ چینه‌ای‌پادها و بهرام تشکیل یافته هست .


بررسی های پترولوژیکی توده های نفوذی مناطق قبچاق وتیکمه داش با نگرشی ویژه برپتانسیل اقتصادی منطقه
در این مطالعه ضخامت رسوبات سازندپادها 237 متر و سازند بهرام 429 متر اندازه‌گیری شد.


تحلیل هندسی و جنبشی گسل‌های راندگی محدوده شمال باختری امام زاده داوود (منطقه لانیز)
در ناحیه موردمطالعه رسوبات سازند جمال با سن پرمین بصورت ناپیوسته (Disconformity)بر روی رسوبات سازند بهرام برنامه می‌گیرد.


مطالعه کانی‌شناسی و زمین شیمیایی کانسارهای کائولن باغسیاه و خاک‌های نسوز رخ سفید و کبوترکوه گناباد
نمونه‌های برداشت شده ازلایه‌های شیلی به منظور تعیین سن نسبی اونها بکمک پالینومورفها و مقایسه‌اون با سن پیشنهادی بوسیله ماکروفسیل‌های جانوری (براکیوپودرها) موردمطالعه برنامه گرفت .


کاهش توان مصرفی مدارهای ‏‎VLSI‎‏ با استفاده از منابع تغذیه دوگانه
اغلب نمونه‌های مورد مطالعه این دو سازند (پادها وبهرام) دارای آکریتارش و اسپور فراوان هستند، که شناسائی اونها در حدجنس و گونه انجام گرفت .


بررسی خواص مهندسی و ژئوتکنیکی کنگلومراهای ساختگاه سدآغ چای خوی
در ستون چینه‌شناسی ناحیه مورد مطالعه جمعا"تعداد 97 گونه میکروفسیل شناسائی گردید که مشتمل بر 33 گونه آکریتارش (23 جنس)، 50 گونه اسپور (27 جنس)، 12 گونه فرامینیفر (8 جنس) و 2گونه جلبک می‌باشد.


هیدروژئوشیمی آب‌های زیرزمینی دشت آذرشهر
بر مبنای ارزش چینه‌شناسی میکروفسیلهای گیاهی وجانوری 7 بیوزون محلی در این دو سازند (پادها و بهرام) شناخته شد.


کانی سازی ، ژئوشیمی و ژنز اسکارن زندآباد (شمال غرب اهر)


مطالعات سایزموتکتونیک منطقه جنوب غرب اردبیل


82 out of 100 based on 72 user ratings 1372 reviews