پتروگرافی و پتروژنز کانسار سنگ آهن شهرک تکاب


پتروگرافی و پتروژنز کانسار سنگ آهن شهرک تکاب
کانسار سنگ آهن شهرک در حاشیه میکروپلیت ایران مرکزی برنامه داشته برپايه مطالعات پتروگرافی و پترولوژی منطقه انواع سنگهای آذرین خروجی (داسیت ، اوندزیت ، ریوداسیت ، ریولیت) و توده‌های ساب ولکانیکی (میکرودیوریت و میکروتونالیت) و رسوبی (آهک ، شیل، ماسه‌سنگ) مشخص گردیده‌است .


بررسی اثرات تغییرات ناشی از شهرسازی در مسیل‌های شمال تهران به منظور ارائه روشهای کنترل و مدیریت سیلاب
مطالعات ژئوشیمیایی سنگهای ولکانیکی و ساب ولکانیکی روند ماگمایی کالک آلکالن حاشیه مخرب قاره‌ای را مشخص می‌کند.


ژئوشیمی و پترولوژی توده‌های آذرین جنوب بستان‌آباد(آذربایجان شرقی)
سنگ آهن شهرک در 7 منطقه رخنمون داشته و بصورت توده‌های عدسی شکل در داخل سنگهای ولکانیکی برنامه گرفته، کانی اصلی کانسار مگنتیت بوده و هماتیت بیشتر محصول مارتیتیزاسیون مگنتیت می‌باشد.


اشکال و میزان فرسایش درحوضه آبریزبارون (زیر حوضه امامقلی چای)
کانسار شهرک بیشتر حالت توفی و لاوای دارد و در سطح زمین تشکیل گردیده و کاملا حالت روباز دارد و برای هستخراج اون به تونل احتیاجی نیست .


بررسی چینه‌شناسی نهشته‌های رسوبی کواترنری تهران و برآورد پارامترهای ژئوتکنیکی آن
برپايه مطالعات ژئوشیمی کانسار و سنگهای دربرگیرنده مشخص گردید که این کانسار کاملا از لحاظ ژنتیکی با سنگهای دربرگیرنده در ارتباط بوده و شباهت زیادی به کانسارهای حاشیه اقیانوس آرام از جمله ELLACO شیلی دارد.


آثار متقابل شوری(کلرورسدیم) و کلسیم(Ca2+) بر روی فتوسنتز، رشد و محتوی عناصر معدنی موجود در گیاه یونجه(Medicago sativa L.)
ساخت و بافت کانسار و همچنین ارتباط اون با سنگهای دربرگیرنده بیانگر منشاء ولکانیک - اکسلایتیوی این کانسار می‌باشد.


تحلیل ساختاری و بررسی رابطه رسوبگذاری با تکنونیک ناحیه آق در بند در شمال شرق ایران
اگر کانسارهای سنگ آهن قروه، تکاب ، همدان، اصفهان، گل گوهر را در نظر بگیریم همگی این کانسارها برروی یک نوار و در نزدیکی تراست زاگرس برنامه گرفته‌اند.


بررسی اثرات فاضلاب تهران در منطقه ورامین با تاکید بر کشاورزی
همچنین بدلیل زون‌بندی کانسارهای آهن و مس در طول این نوار بیانگر این هست که این کانسارها درارتباط با سابداکشن پوسته اقیانوس قدیمی نئوتتیس به زیر پوسته ایران تحت زاویه متوسط تازیاد می‌باشد.


بررسی ساختاری تاقدیس لتیدان و پتانسیل اقتصادی منطقه (غرب بندرعباس)
کانسار فوق دارای 49-64 % آهن بوده و مقدار عناصر مزاحم مثل فسفر، گوگرد در اون خیلی کم می‌باشد.
94 out of 100 based on 84 user ratings 1384 reviews