تعیین مرز پرکامبرین- کامبرین در توالی سازند سلطانیه واقع در شمال سمنان به روش چینه شناسی شیمیایی

برآورد میزان فرسایش حوضه آبریز رودخانه آستانه با استفاده از مدلهای تجربی
مطالعات زمین شناختی، میکروفونستیک و بوم شناختی در نوار ساحلی اطراف جزیره قشم
پایدارسازی معادن روباز ارائه الگوهای ریزشی در شیب‌های سنگی و برآورد پایداری شیب دیواره‌های معدن بوکسیت جاجرم (جنوب شهرستان بجنورد)
بررسی پترولوژی سنگهای ولکانیکی منطقه میاندشت (50 کیلومتری شرق میامی)
بررسی زمین‌شناسی ساختمانی خط انتقال نیروی کارون - اراک (حد فاصل برج‌های شماره 135 الی 175) و برخی از برج‌های خطوط ارتباطی نیروگاه نکا به تهران
لرزه زمین ساخت منطقه تهران با استفاده از داده‌های شبکه ایلپا و ایستگاه تهران بین سالهای 1976 الی 1986 میلادی
select column name with maximum date from various column in a table
What does this SQL error mean
How to delete a stubborn SQL 2005 Maintenance Plan
Unattended Install SQL Server 2005 gives Workstation components error if components already installed [closed]
SQL Server 2005 Reporting Services - Pros and Cons
SQL Server 2005: Replication, varbinary
query for summing up values present in different columns in sql server 2005
Can you have cascading report parameters from a dropdown to a textbox?
How do you store a picture in an image column?
Determining optimal log size in SQL Server 2005

تعیین مرز پرکامبرین- کامبرین در توالی سازند سلطانیه واقع در شمال سمنان به روش چینه شناسی شیمیایی
روستای شهمیرزاد در دامنه های جنوبی البرز شرقی واقع هست.


بررسی پترولوژی توده نفوذی خضرآباد (غرب یزد)
از جمله سنگهای رسوبی رخنمون یافته در این ناحیه، طبقات سازند سلطانیه متعلق به وقت پرکامبرین بالایی- کامبرین زیرین هست که به عنوان موضوع این پژوهش برگزیده شده هست.


آمایش نواحی خشک و نیمه‌خشک با تکیه بر محدودیت آب (الگوی موردی حوضه آبریز دست بیرجند)
از اونجایی که دلایل روشن دیرینه شناسی برای تعیین مرز دقیق پرکامبرین- کامبرین در سنگهای رسوبی ناحیه البرز- و از جمله منطقه مورد مطالعه- وجود نداشته هست، روش چینه شناسی شیمیایی به وسیله ایزوتوپ کربن 13 به کار گرفته شده هست.


بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی توده‌های گرانیتوئیدی غرب تکاب
بدین منظور، تعداد 26 نمونه مناسب از توالی سازند سلطانیه در شمال شهمیرزاد انتخاب شده و مورد بررسی برنامه گرفته هست.


بررسی پراکندگی عناصر نادر خاکی (REE) و نیوبیم (Nb) در کانسارهای آهن آپاتیتی منطقه بافق
ترسیم نمودار نوسانات مقادیر ایزوتوپ کربن 13 در طی توالی چینه شناسی سازند سلطانیه نشان می دهد که نوسانات منفی شدیدی در بخش دولومیت بالایی پدیدار می گردد.


مطالعه میکرواستراتیگرافی زمین‌های پرمین در ناحیه شاهقنداب - ایزد خواست (منطقه شهرضا)
مقایسه این نمودار با منحنی های تلفیقی جهانی در مورد مقادیر ایزوتوپ کربن نشان می دهد که مرز وقتی پرکامبرین- کامبرین در بخش دولومیت بالایی سازند سلطانیه جای دارد.


بررسی کارکردهای سنتی بازار شیراز و تحولات آنها در چهار دهه اخیر (با تاکید بر صنایع دستی)


بررسی پتانسیل اقتصادی منطقه باغگل مرغک بم شامل اکتشافات ژئوشیمیایی و بررسی هاله‌های آلتراسیون در ارتباط با کانی‌سازی مس


82 out of 100 based on 82 user ratings 232 reviews