ویژگی های مخزنی و محیط رسوبی سازند داریان در خلیج فارس (ازبلندای قطرتامنتهی الیه شمال غربی خلیج فارس)


ویژگی های مخزنی و محیط رسوبی سازند داریان در خلیج فارس (ازبلندای قطرتامنتهی الیه شمال غربی خلیج فارس)
سازندآهکی داریان به عنوان یک سازند مخزنی در حوضه زاگرس و خلیج فارس دارای اهمیت می باشد .


لیتواستراتیگرافی، میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیستهای توالی پرمین در ناحیه آبگرم قزوین
دراین پایان نامه میکروفاسیس ها ، محیط رسوبی ، دیاژنز و خصوصیات پتروفیزیکی سازند داریان (آپتین) درمنطقه خلیج فارس مورد مطالعه قرارگرفته هست .


میکرواستراتیگرافی نهشته‌های ائوسن و کمپلکس رازک در شمال منطقه بافت کرمان (جنوب بنگان شمال شرق بیدشک )
درراستای مطالعه میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند داریان وعملکرد فرایندهای دیاژنزی بر روی سازند فوق از مقاطع نازک تهیه شده از خرده های حفاری ، چاههای حفاری شده در خلیج فارس هستفاده گردید .


بایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازندقم و لیتواستراتیگرافی سازندهای سرخ بالایی و سرخ زیرین در شمال‌غرب تکاب (شیخ جابر، موشمپا و اندآب
پس از مطالعه مقاطع نازک در راستای بررسی ویژگیهای مخزنی سازند داریان از تمام داده های لاگهای ژئوفیزیکی 23 چاه در نیمه غربی خلیج فارس هستفاده گردید و نتایج حاصل ازاون به وسیله نرم افزار ‏‎surfer 7‎‏ به نقشه درآمد.


بررسی کانی‌شناسی، سنگ‌شناسی و ژنز معدن کرومیت خواجه جمالی (نی‌ریز-استان فارس )
مطالعات میکروسکوپی سازند داریان موجب شناسایی هشت میکروفاسیس گردید ومحیط رسوبگذاری سازند داریان برپايه مطالعه صورت گرفته یک محیط پلاتفرم کربناته از نوع رمپ پیشنهاد می شود .


پتروگرافی و تفسیر محیط رسوبی سازند آسماری در حاشیه شمالی فروافتادگی دزفول
با توجه به پارامترهای مخزنی محاسبه شده در نیمه غربی خلیج فارس بخشهای کربناته سازند داریان خصوصیات مخزنی مناسبی را نشان می دهد و گزارشات حضور بیتومن آغشتگی به نفت ونفت سنگین دراین افق مخزنی تائیدی براین ویژگی مطلوب مخزنی می باشد .


مطالعه ژئوشیمی و ژنزکانسار فیروزه باغو (دامغان)
برپايه نقشه هم تخلخل ، تخلخل از سمت مرز آبی فلات قاره ایران به سمت سواحل ایران کاهش می یابد .


بررسی اثرات سلولهای مغزی فیبروپلاست و مدیاتورهای مترشحه آنها بر رشد و تکثیر ده سلولی لنفو پلاستوئیدی ترانسفورم شده با EBV
تخلخل در بخش مورد مطالعه عمدتا از نوع اولیه و ریز تخلخل می باشد .


مطالعه ژئودینامیک و ژئومورفولوژی بستر علیای دره جاجرود
برپايه نقشه حجم شیل ، حجم شیل از سمت مرز آبی فلات قاره ایران به سمت سواحل ایران افزایش می یابد .
82 out of 100 based on 82 user ratings 382 reviews