مطالعه رسوب‌شناسی و عوامل زمین‌شناسی موثر در بار رسوبی رودخانه پل‌رود، استان گیلان


مطالعه رسوب‌شناسی و عوامل زمین‌شناسی موثر در بار رسوبی رودخانه پل‌رود، استان گیلان
اطلاعات موجود و بررسی‌های به عمل آمده در مورد حوزه آبخیز پل‌رود نشان می‌دهند که این حوزه سالانه مقدار زیادی رسوب تولید می‌کند که بخش اعظم اون وارد رودخانه پل‌رود شده و به صورت بار معلق و بار بستر به وسیله جریان آب حمل می‌شود.


مطالعه گرانی‌سنجی گنبد نمکی کلات بالا و پایین (بندرعباس )
با توجه به احداث سد خاکی پل‌رود، مطالعه ویژگی‌های رسوب‌شناسی رودخانه مذکور و شرایط موثر در تولید بار رسوبی و نیز برآورد مقدار رسوب حمل شده به وسیله اون، بسیار ضروری هست .


بررسی خواص ترمومینساس آجر و کاشی ساختمان و ماسه دریا
مطالعه آماری رسوبات رودخانه نشان داده هست که این رسوبات دارای جورشدگی بد بوده که به سمت پایین دست رودخانه جورشدگی اونها بهتر می‌شود.


پترولوژی و ژئوکورنولوژی سنگهای دگرگونی زیر افیولیت نیریز
افزایش میانگین اندازه ذرات به صورت افزایش نمائی غیرپیوسته هست که احتمالا ناشی از ورود شاخه‌های فرعی دورن کانال اصلی هست .


مطالعه زمین‌شناسی و بررسی زمین ساخت و تکتونیک ورقه 100000:1 همدان
کج‌شدگی رسوبات عمدتا مثبت هست و اکثر نمونه‌ها کج‌شدگی به سمت ذرات ریزدانه را نشان می‌دهند که این امر از مشخصه‌های جریان‌های آشفته در مناطق با قابلیت فرسایش بالا هست .


پراکندگی و مقدار Ti در گرانیتهای جنوب غربی الوند
اختلاط رسوبات دانه درشت کانال‌های فرعی با رسوبات ریزدانه کانال اصلی نیز ممکن هست باعث ایجاد کج‌شدگی مثبت شده باشد.


میکروبیوستراتیگرافی رسوبات پالئوزوئیک پسین در البرز غربی
برپايه بررسی‌های انجام شده، بین دبی جریان آب رودخانه برحسب مترمکعب در ثانیه (Qw) و دبی رسوب برحسب تن در روز (Qs)، رابطه Qs 10.299Qw1.599 بربرنامه هست .


پترولوژی و پتانسیلهای معدنی سنگهای آذرین اولتربازیک شمال کرمانشاه
رابطه بین حجم آبدهی سالانه رودخانه برحسب میلیون مترمکعب (V) و میزان رسوب معلق سالانه برحسب هزار تن (Qs) نیز به صورت Qs 0.00004V2.5104 به دست آمده هست .


مطالعه گسل نهبندان
با توجه به محاسبات صرت گرفته، میزان تولید رسوب در حوزه آبخیز پل‌رود بالا بوده و سالانه بالغ بر 300000 تن رسوب معلق در ایستگاه هیدرومتری "درازلات " محاسبه شده هست که حدود 64 % از رسبات در فصل بهار حمل می‌شوند.

شرایط اصلی فرسایش و تولید رسوب در حوزه آبخیز پل‌رود بسیار متنوع می‌باشند ولی به طور کلی ویژگیهایی نظیر توپوگرافی و شیب زیاد، حساسیت شدید سازندهای زمین‌شناسی موجود در برابر فرسایش (سازند شمشک و ولکانیک‌های پالئوژن)، نفوذپذیری پایین خاک ، آب و هوای منطقه (وقوع رگبارهای شدید و کوتاه‌مدت و بارندگی‌های طولانی مدت در بهار هموقت با ذوب شدن برف‌ها)، و نحوه کاربری اراضی (تخریب اراضی جنگلی و مراتع و تبدیل اونها به زمین‌های کشاورزی، شخم زدن در جهت شیب و کشت و کار بر روی شیب‌های غیرمجاز) در حوزه آبخیز از مهمترین شرایط تسهیل و تشدیدنماينده فرسایش می‌باشند.
76 out of 100 based on 46 user ratings 496 reviews