بررسی اثر طول دوره پرواربندی بر خصوصیات لاشه بره های نر افشاری


بررسی اثر طول دوره پرواربندی بر خصوصیات لاشه بره های نر افشاری
1- جیره نویسی برپايه احتیاجات دامها و وزن 2- تعیین ضریب امتیاز وضعیت بدنی دامها قبل از کشتار در هر مرحله آزمایش 3- کشتار دامهای آزمایشی به تعداد 36 رأس طبق روش تحقیق مصوب در وقت 120.100.80.60.0 و 140 روز آزمایش 4- توزین خوراک روزانه و پس مانده خوراک روزانه 5- توزین دامها به طور هفتگی 6- توزین دامها قبل از کشتار 7- تفکیک و اونالیز لاشه و توزین قسمتهای مختلف دام طبق روش تحقیق مصوب 8- جمع آوری و توزین مدفوع در هر مرحله آزمایش 9- اتمام دوره عملی آزمایش تاکنون میزان مصرف و اشتهای دامهای آزمایشی که بره های نر افشاری می باشد تا حدودی مشخص و معین شده هست و همچنین نحوه رشد قسمتهای مختلف و اعضاء اون به طور تقریبی معین گردیده هست و جهت تعیین واقعی و نحوه رشد قسمتهای مختلف سپس اونالیز و تفکیک لاشه و اونالیز آماری خواهد بود.


شناسائی و بررسی گیاهان مورد استفاده زنبور عسل تهران


شناسائی و بررسی گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در استان آذربایجان غربی


94 out of 100 based on 44 user ratings 244 reviews

شناسائی و تعیین ارزش غذایی منابع خوراک دام و طیور کردستان ادامه فاز اول و تعیین ترکیبات شیمیائی گونه‌های غالب مرتعی استان در سال 1372
شناسائی و تعیین ارزش غذایی منابع غذایی دام و طیور استان سیستان و بلوچستان
شناسائی و تعیین ارزش غذایی منابع غذایی دام و طیور کشور (بخش اول استان گیلان)
شناسایی و تعیین ترکیبات شیمیائی و انرژی منابع غذایی منطقه دشت مغان
شناسائی وضعیت گله‌داری در استان تهران
شناسائی وضعیت گله‌داری گوسفند و بز در شهرستان ساوجبلاغ
طراحی و ساخت دستگاه استخراج زهر زنبور عسل
طرح بررسی ارزش غذایی گیاهان علوفه‌ای منطقه گلپایگان در مراحل مختلف رشد از طریق تعیین قابلیت هضم به طریق
طرح شناسائی گوسفند ورامینی (سیاه بومی)
طرح مطالعه مرفولوژیک و بیوشیمیائی توده‌های زنبور عسل در 14 استان کشور
طرح مقدماتی شناسائی گاومیش‌های استان خوزستان
کاربرد خرمای غیرخوراکی در تغذیه بزهای شیری
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*