بررسی اثرات آمیخته گری بر روی رشد و خصوصیات لاشه بره های آمیخته


بررسی اثرات آمیخته گری بر روی رشد و خصوصیات لاشه بره های آمیخته
یکی از روشهای اصلاح نژاد گوسفند ، هستفاده از سیستم های مختلف آمیخته گری برنامه ریزی شده می باشد.


جایگزینی سبوس برنج (دوکوب ) به جای یونجه در جیره بره‌های پرواری
از اونجا که در سالهای اخیر گوسفند داران در هستان ایلام به هستفاده از نژادهای سنگین وزن با هدف افزایش وزن بره های خود تمایل زیادی نشان داده اند.


جایگزینی کنجاله‌های تخم پنبه، آفتابگردان و کنجد به جای کنجاله سویا در تغذیه بلدرچین‌های گوشتی
تحقیق حاضر با هدف مطالعه وزن زنده ، خصوصیات لاشه و ضریب تبدیل غذایی بره های حاصل از آمیخته گری میش های کردی با قوچ های چهار نژاد مختلف ( شال، افشاری ، قزل و کردی ) انجام خواهد شد .


جایگزینی کود مرغی (تخم‌گذار) بجای قسمتی از کنسانتره در جیره غذائی
بخشی از داده ها در شرایط عملی دامداران بدست می آیند ( وزن تولد ، اطلاعات زایش ، سرعت رشد و وزن هنگام ارائه به بازار ) .


دورگ‌گیری و بالابردن چندقلوزائی در گوسفند آرخارمرینوس با استفاده از هورمون
پس از شیر گیری بره ها حدود 100 راس بره از ژنوتیپ های مختلف خریداری و تحت آزمایش پروار برنامه گرفته و ضریب تبدیل غذایی اونها اندازه گیری می شود .


سنجش اعتبار اندازه‌گیری قابلیت هضم ظاهری با استفاده از شاخص لیگنین و خاکستر نامحلول در اسید
در پایان آزمایش ، تعداد 40 بره انتخاب و اجزا لاشه اونها به روش تفکیک بافتی اندازه گیری می شود .


شناسائی بز نجدی (بز بومی استان خوزستان)
داده های بدست آمده بر پايه مدلهای مناسب آماری مورد تجزیه و تحلیل برنامه می گیرند .


شناسائی گوسفندان کردی استان کردستان
در پایان نقل نهایی طرح به همراه پیشنهادات لازمه ارائه می شود .


شناسائی گوسفند لری94 out of 100 based on 64 user ratings 1264 reviews