بررسی تاثیر سطوح مختلف جو و افزایش متیونین جیره بر میزان کلسترول پلاسما و زرده تخم مرغ مرغان تخمگذار


بررسی تاثیر سطوح مختلف جو و افزایش متیونین جیره بر میزان کلسترول پلاسما و زرده تخم مرغ مرغان تخمگذار
در شش ماهه اخیر، مقدمات انجام آزمایش شامل تهیه سالن، قفس و مرغ تخمگذار دارای سن مناسب انجام طرح تهیه گردید.


تعیین ارزش غذایی منابع خوراک دام و طیور استان هرمزگان فاز اول: تعیین ترکیبات شیمیائی، ضرائب هضمی و شاخص ارزش غذایی خرمای غیرخوراکی
مرغهای تحت آزمایش از نظر شرایط محیطی، متوسط وزن و تولید تخم مرغ یکنواخت سازی شدندو به مدت 2 هفته تحت تغذیه جیره پیش آزمایش برنامه گرفتند.


تعیین ارزش غذایی نباتات علوفه‌ای استان لرستان فاز دوم: جو، گندم، چغندر و محصولات فرعی آنها
سپس یک هفته سازگاری با تغذیه جیره های اصلی را پشت سر گذاشتند و آزمایش عملا از ابتدای در ماه با تغذیه جیره های اصلی را پشت سر گذاشتندو آزمایش عملا از ابتدای در ماه با تغذیه جیره های اصلی و رکوردبرداری روزانه تولید وهفتگی وزن تخم مرغ و میزان مصرف غذا شروع گردیده هست.


تعیین ارزش غذایی نباتات علوفه‌ای لرستان فاز اول یونجه (تکرار دوم و سوم در سال دوم و سوم)


تعیین انرژی قابل هضم کاه و کاه آمونیاکی و استفاده از آن در تغذیه گوساله‌های نر سرابی


70 out of 100 based on 60 user ratings 610 reviews

تعیین ترکیبات شیمیائی، ضریب هضمی و خوشخوراکی میوه درخت سمر در تغذیه بز
تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام ضایعات کشاورزی و باقیمانده کاخانجات در منطقه گرگان
تعیین ترکیبات شیمیائی و قابلیت هضم گیاهان غالب مراتع استان اصفهان
تعیین سطح تغذیه در پرواربندی بره‌های نر عربی
تعیین شاخص ارزش غذایی کاه گندم غنی شده با اوره و آب پنیر
تعیین غلظت ترکیبات مغزی شاخ و برگ برخی محصولات کشاورزی مثل سیب‌زمینی- هویج- گوجه‌فرنگی- هندوانه- بادمجان- خیار و کدو در منطقه دزفول
تعیین قابلیت هضم ظاهری، یونجه، جو، سبوس ، گندم، تفاله خشک چغندرقند و کنجاله پنبه دانه با سطوح مختلف در جیره غذایی گوسفند بلوچی
تعیین قابلیت هضم ظاهری سیلوی تفاله گوجه‌فرنگی با سطوح مختلف ملاس و آهک (به روش
تعیین مصرف اختیاری و قابلیت هضم ظاهری برگ چغندر سیلوشده با درصدهای مختلف کاه گندم در گوسفند
تغییرات هورمونی پلاسما در ارتباط با تغییرات تخمدانی در طول سیکل فعلی گاومیش خوزستان
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*