تهیه شناسنامه تولید و مشخصات ( فیزیکی، شیمیایی، حسی) محصولات لبنی سنتی استان آذربایجان شرقی


تهیه شناسنامه تولید و مشخصات ( فیزیکی، شیمیایی، حسی) محصولات لبنی سنتی استان آذربایجان شرقی
فرمهای اطلاعاتی مربوط به تهیه نمايندگان فرآورده های سنتی تکمیل گردیده و نمونه های مربوط به موسسه تحقیقاتی دامپروری ارسال شده هست.


بررسی ویژگیهای الیاف پوششی بز مرغوز در ایستگاههای تحقیقات دامپروری سنندج و مهرگان کرمانشاه
از کل فرآورده های بدست آمده در هستان شامل پنیر- کشک نمونه های موجود گرفته شده و اینکه فقط روش تهیه پنیر بصورت روش پنیر لیقوان - کوزه ای - متال می باشد.


بهبود خصوصیات ارثی و قابلیت‌های تولیدی بوقلمونهای بومی آذربایجان فاز اول: بررسی دامنه پراکندگی و خصوصیات فنوتیپی بوقلمونهای بومی آذربایجا


تاثیر افزودن باکتریهای استارتر حرارت دیده و پروتئوزهای تجارتی در تسریع رسانیدن پنیر سفید ایرانی (ارزیابی فرآیند پروتئولیز و تسریع آن طی رسا


82 out of 100 based on 42 user ratings 1192 reviews

تاثیر ترکیبات روی و اسید اسکوربیک در آب آشامیدنی شور به منظور بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ
تاثیر رژیمهای مختلف نوری بر روی ضریب تبدیل خوراک و افزایش وزن مرغهای گوشتی نژاد تجارتی هایبرو (نژاد غالب در کشور)
تاثیر سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام در پروار بره‌های نر کرمانی
تاثیر مقادیر مختلف سیلوی پیت و باگاس غنی شده با اوره در تغذیه گاومیش‌های شیری
تاثیر مقادیر مختلف سیلوی سرشاخه نیشکر با اوره و ملاس در تغذیه گاومیش‌های شیری
تحقیق درباره علت ریزش دندان در گوسفندان شهرستان ری
تخمین وراثت پذیری صفات تولید مثلی و مورفولوژیکی خروسهای نژادهای بومی و لاینهای خارجی و همبستگی ژنتیکی آنها با تخم‌مرغ
تست و مقایسه پنج صفت اقتصادی هیبریدهای مختلف تخم‌گذار از نژادهای خالص موجود در موسسه تحقیقات علوم دامی با شاهد استاندارد در شرایط اقلیمی، م
تعیین ارزش غذایی بوته گوجه‌فرنگی (شاخ و برگ ) با نسبتهای مختلف ملاس و استفاده از آن در تغذیه بزغاله‌های پرواری
تعیین ارزش غذایی پوسته روئی پسته (اپی‌کارپ ) به صورت خشک و سیلوشده
تعیین ارزش غذایی چند واریته سورگوم دانه‌ای و ارزیابی اثرات جایگزینی آن با ذرت در جیره جوجه‌های گوشتی
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*