بررسی امکان بهبود ارزش غذایی کاه گندم با استفاده از مخمر نانوایی


بررسی امکان بهبود ارزش غذایی کاه گندم با استفاده از مخمر نانوایی
مقدمات اجرای طرح آماده شده و کشتهای مقدماتی از نمونه های آزمایشی در تیمارهای مختلف تهیه گردیده و نمونه های لازم جهت اونالیز شیمیایی برداشت شد که سپس اونالیز شیمیایی، اوندسته از نمونه ها یا تیمارهای مورد آزمایش که بالاترین مقادیر را از نظر % پروتئین خام، الیاف خام، چربی خام، ‏‎ADF, NDF‎‏ داشته باشند با روش آزمایشگاهی ‏‎Telly and Terry‎‏ در آزمایشگاه موسسه علوم دامی، از نظر ضرایب هضمی ماده خشک و آلی مورد بررسی برنامه خواهند گرفت.‎

بررسی میزان زنده ماندن و ارزیابی و عملکرد مرغان بومی درمناطق روستائی استان مازندران


70 out of 100 based on 80 user ratings 430 reviews

بررسی میزان یدوسلنیوم در سرم خون گوسفند و بز استان سمنان
بررسی و تعیین قابلیت هضم علوفه خشبی استان گیلان با روشهای INvitro و Invivo
بررسی و تعیین منابع خوراک دام و طیور استان کهکیلویه و بویراحمد فاز اول: ترکیبات شیمیایی و انرژی خام نباتات علوفه ای - 1 یونجه -2 شبدر
بررسی وضعیت بز در استان بوشهر
بررسی وضعیت پراکندگی مرغان مروارید منطقه آذربایجان و تعیین توان تولیدی آنها
بررسی وضعیت پرورش گاو و تعیین توان تولید شیر و خصوصیات شیرواری گاو سیستانی
بررسی وضعیت تغذیه‌ای گاوهای شیری منطقه گلپایگان
بررسی وضعیت تولیدمثل در گاو اصیل شیری (هلشتاین) در گاوداریهای صنعتی استان مرکزی
بررسی وضعیت دام در مراتع ییلاقی و قشلاقی استان کهکیلویه و بویراحمد
بررسی وضعیت زنبورداریهای منطقه گرگان و دشت
بررسی وضعیت گاوداری در استان بوشهر
بررسی وضعیت گله‌داری (پرورش گوسفند و بز) در استان ایلام
بررسی وضعیت گله‌داری (پرورش گوسفند و بز) در استان زنجان
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*