ساخت آجر ( بلوک ) غذایی از ملاس و اوره در ایران


ساخت آجر ( بلوک ) غذایی از ملاس و اوره در ایران
با توجه به کمبود مواد خوراکی دام ها و هستفاده از باقیمانده های زراعی موجود اقدام به اجرای طرح فوق گردید تا با یافتن ترکیب مناسب غذایی به خصوص در خشکسالی و مواقع کوچ فصلی و کمبود مواد غذایی در شرایط تغذیه روستایی ، هستفاده بهتری از باقیمانده های زراعی به عمل آید .


بررسی تعیین سن مناسب جهت شروع پرواربندی بره‌های نر سنگسری
در این طرح (( ملاس )) به عنوان بخش اصلی تشکیل دهنده بلوک ها به کار رفته و موادی از قبیل (( کاه، سبوس گندم، پوسته برنج ، ضایعات چای، آهک، سیمان ، نمک و اوره )) به مقادیر متفاوت به عنوان مواد کمک غذایی، مواد شکل دهنده ، مواد چسباننده و هستحکام دهنده مورداستفاده برنامه گرفتند .


بررسی تعیین و افزایش توان تولیدی گوسفندان زندی در شرایط مزرعه
بلوک ها تحت شرایط معینی و به همراه تامین بخشی از جیره بوسیله یونجه و سیلوی ذرت مورد مصرف گاوهای بومی برنامه گرفت .


بررسی توان تولیدی 4 گروه بلدرچین وارداتی در ایستگاه شبستر


بررسی خصوصیات تولیدمثلی و مرفولوژیک آهوی ایرانی در حصار


94 out of 100 based on 44 user ratings 994 reviews

بررسی خواص کیفی پنیر حاصله از مناسب‌ترین امتزاج شیر گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان
بررسی درصدهای مختلف سیلوی تفاله لیمو در تغذیه گوساله‌های نر بومی
بررسی روشهای تولید موم زنبورعسل
بررسی روشهای سیلو کردن تفاله گوجه‌فرنگی همراه با ذرت علوفه‌ای و تعیین ارزش غذایی آن در گوسفند بلوچی
بررسی زمستان گذرانی کندوهای مدرن و اثرات قوی نگهداشتن کلنی‌ها در زمستان
بررسی ژنتیکی برخی از خصوصیات پشم و رشد در گوسفند بلوچی
بررسی سازگاری قابلیتهای تولیدی گوسفندان آرخارمرینوس در شرایط محیطی آذربایجان شرقی
بررسی سرعت رشد و قدرت پرواربندی گوساله‌های نر بومی، دورگ و اصیل موجود در استان لرستان و مقایسه اقتصادی بین آنها
بررسی سطوح مختلف اسیدهای آمینه متناسب با انرژی قابل متابولیسم در جیره غذایی جوجه گوشتی
بررسی سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی تولیدی زیاران
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*