مدیریت تعاونیهای زنبورداری استان همدان در سال 1375


مدیریت تعاونیهای زنبورداری استان همدان در سال 1375
با توجه به اینکه مدیریت و هماهنگی فعالیتهای زنبورداری از جمله تامین نهاده‌ها، مواد اولیه و مایحتاج زنبورداری، سرمایه‌گذاری، تدارک برنامه‌های آموزشی، تسهیلات مالی، بازاریابی و فروش تولیدات به عهده شرکت‌های تعاونی زنبورداری هست و از طرفی چگونگی کم و کیف این فعالیتها به مدیریت تعاونی مربوط هست .


بررسی تاثیر محدودیت زمانی تغذیه بر روی رشد ، ضریب تبدیل ترکیبات لاشه و چربی حفره بطنی در جوجه گوشتی
لذا در این طرح ضمن مراجعه به زنبورستانها به بررسی عملکرد مدیریت تعاونی‌ها و علل عدم موفقیت اونها پرداخته و در پایان با ارائه پیشنهاداتی الگوی مناسب را معرفی می‌نمائیم.


بررسی اثرات متاپروترنول بر ترکیب لاشه در بره‌های پرواری


بررسی امکان استفاده از اوره در جیره‌هایی که بر اساس جو بعنوان منبع انرژی تنظیم شده در تغذیه پرواری گوساله‌های جوان


70 out of 100 based on 60 user ratings 610 reviews

بررسی اثرات تغذیه اوره بر روی تولید ، ترکیب شیر و مصرف غذا در گاوهای شیری
بررسی اثر مواد مختلف غنی‌سازی بر ارزش غذایی نی
تحقیقی در زمینه منابع غذایی و دامی ( گاو بومی و گاو میش ) استان آذربایجان غربی " تحقیق مزرعه ای "
استفاده از کاه غنی شده و خوراک دام کارون در تغذیه گوساله های گاومیش
بررسی مقدماتی فاکتورهای تولید مثل روی گاومیشهای مستقر در ایستگاه گاومیش داری ملاثانی
امکان کاربرد تریتیکاله در تغذیه گوسفند
بررسی روشهای تولید بلوک ملاس اوره
کاربرد پودر ملاس در تغذیه طیور تخمگذار
درصد چربی شیر گاوهای نژاد سرابی ایستگاه تحقیقاتی و دامپروری سراب
بررسی آماری وضعیت زنبورداری خراسان
محاسبه ضرایب نسبی و اقتصادی مهم برای تشکیل ایندکس در مورد صفات ژنتیکی اقتصادی در جوجه‌های خط گوشتی
How to build “Tagging” support using CouchDB?
arguments to cryptographic functions
What is an easy way to create a trivial one-off Python object?
Binary search (bisection) in Python
Would Python make a good substitute for the Windows command-line/batch scripts?
Python templates for web designers
python module dlls
Can you add new statements to Python's syntax?
wxpython - Expand list control vertically not horizontally
What's the difference between a parent and a reference property in Google App Engine?
*